22-08-2018 05:06:54

RYKKES TIL 2013 Havarikommisionen i Danmark

Arrangør: IDA Rail

Den 7. november 2011 passerede et IC4-tog et signal der var på stop ved Marslev og var tæt på at køre bag op i et godstog.

Havarikommissionen (for civil luftfart og jernbaner), vil på mødet gennemgå hændelsesforløbet for episoden, ligesom man vil fortælle om de umiddelbare undersøgelser efter hændelsen var sket og de efterfølgende undersøgelser (testkørsler). Man vil endvidere fortælle om den åbne proces man har fulgt overfor DSB og leverandøren af IC4. Til sidst vil der blive gjort rede for de foreløbige resultater og anbefalinger.

DSB vil også deltage i mødet og der arbejdes på at få et indlæg fra Trafikstyrelsen.

Kommende arrangementer
fra IDA Rail

27 aug.
Ibrugtagning af det nye ERMTS signalsystem
  • Trafiktårn Øst, København V
  • mandag d. 27. august kl. 17:00
29 aug.
Status på anlægsarbejdet på Odense Letbane
  • Odin Havnepark, Odense C
  • onsdag d. 29. august kl. 16:00
2 okt.
Hastighedsopgradering og sporfornyelse Aarhus-Langå
  • EY-Huset, Aarhus C.
  • tirsdag d. 02. oktober kl. 16:00
10 okt.
Studierejse med IDA Rail og NJS til Västerås og Stockholm 10-14 oktober 2018
  • Københavns Hovedbanegård - Under Uret, København V
  • onsdag d. 10. oktober kl. 15:00
13 nov.
Banedanmarks og Sund & Bælts digitaliseringsstrategier
  • Banedanmark, København Ø
  • tirsdag d. 13. november kl. 16:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Rail

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close