23-05-2018 11:03:35

Satellitkommunikation og radiomateriel i Forsvaret (forud for årsmøde)

Hvordan anskaffes og implementeres radiomateriel i Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk? Efterfølgende afholdes Maskin-, Skibs- og Produktionsteknisk Gruppes årsmøde med spisning (separat tilmelding arr. nr. 313656).
Arrangør: Maskin-, Skibs- og Produktionsteknisk Gruppe, IDA Nord

Gorm Pagh arbejder i Værnsfælles Forsvarskommando, Hærstaben i Teknologi- og Etablissementssektionen på flyvestation Karup.

Han arbejder med anskaffelser og implementering af signal og CIS–materiel, herunder Satellitkommunikation, radiomateriel samt implementering af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk.

Han vil fortælle om:

· Overordnet organisering af Hæren / Forsvaret.

· Materielanskaffelser generelt.

· Medfinansieringsprojekter.

· Anskaffelse og indførelse af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk. Muligheden for at udveksle informationer digitalt fra soldaten til hovedkvarter og videre til nationale / internationale samarbejdspartnere.  

 

Efterfølgende afholdes Maskin-, Skibs- og Produktionsteknisk Gruppes årsmøde med spisning (separat tilmelding arr. nr. 313656).

Kommende arrangementer
fra Maskin-, Skibs- og Produktionsteknisk Gruppe, IDA Nord

29 maj.
Virksomhedsbesøg hos Blue Workforce
  • Blue Workforce a/s, Aalborg
  • tirsdag d. 29. maj kl. 16:30
10 jun.
Limfjordsbroen set indefra og fra oven
  • Limfjordsbroen, Aalborg
  • søndag d. 10. juni kl. 13:00
16 jun.
Kystredningstjenestens SAR Station Hirtshals
  • Redningsstationen SAR Hirtshals, Hirtshals
  • lørdag d. 16. juni kl. 11:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close