23-10-2018 11:52:30

Satellitkommunikation og radiomateriel i Forsvaret (forud for årsmøde)

Hvordan anskaffes og implementeres radiomateriel i Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk? Efterfølgende afholdes Maskin-, Skibs- og Produktionsteknisk Gruppes årsmøde med spisning (separat tilmelding arr. nr. 313656).
Arrangør: Maskin-, Skibs- og Produktionsteknisk Gruppe, IDA Nord

Gorm Pagh arbejder i Værnsfælles Forsvarskommando, Hærstaben i Teknologi- og Etablissementssektionen på flyvestation Karup.

Han arbejder med anskaffelser og implementering af signal og CIS–materiel, herunder Satellitkommunikation, radiomateriel samt implementering af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk.

Han vil fortælle om:

· Overordnet organisering af Hæren / Forsvaret.

· Materielanskaffelser generelt.

· Medfinansieringsprojekter.

· Anskaffelse og indførelse af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk. Muligheden for at udveksle informationer digitalt fra soldaten til hovedkvarter og videre til nationale / internationale samarbejdspartnere.  

 

Efterfølgende afholdes Maskin-, Skibs- og Produktionsteknisk Gruppes årsmøde med spisning (separat tilmelding arr. nr. 313656).

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close