17-08-2018 16:54:41

Signalprogrammet ERTMS vest

Arrangør: IDA Rail

Til signalprogrammet blev valgt to leverandører. Thales-BBR  blev den ene leverandør og skal nu levere det nye ERTMS signalsystem til Vestdanmark.

Signalprogrammet vil omfatte udskiftning af alle de sikringstekniske anlæg, herunder de mange overkørselsanlæg samt et fjernstyringsanlæg. Derudover skal der interfaces til de nye ERTMS-anlæg for Østdanmark, som leveres af Alstom, og til de tyske baners fremtidige ERTMS.

Signalprogrammet er nu gået ind i designfasen som gennemføres i tæt sam-arbejde med Banedanmarks projektgruppe. Thales-BBR skal derefter fortsætte med projektering og fabrikstest med efterfølgende test, godkendelse  samt ibrug-tagning af pilotstrækningen Langå-Frederikshavn. Derefter følger udrulning til de øvrige strækninger.

Vi skal høre om de spændende tekniske, trafikale og tidsmæssige udfordringer som Thales-BBR står overfor - og hvorledes de er planlagt håndteret, herunder hvorledes Thales-BBR vil organisere det store anlægsarbejde med udrulning af anlæggene pa° i Jylland samtidig med at togdriften afvikles regelmæssigt.

Foredraget afholdes på engelsk.

Deltagelse er gratis.

Kommende arrangementer
fra IDA Rail

27 aug.
Ibrugtagning af det nye ERMTS signalsystem
  • Trafiktårn Øst, København V
  • mandag d. 27. august kl. 17:00
29 aug.
Status på anlægsarbejdet på Odense Letbane
  • Odin Havnepark, Odense C
  • onsdag d. 29. august kl. 16:00
2 okt.
Hastighedsopgradering og sporfornyelse Aarhus-Langå
  • EY-Huset, Aarhus C.
  • tirsdag d. 02. oktober kl. 16:00
10 okt.
Studierejse med IDA Rail og NJS til Västerås og Stockholm 10-14 oktober 2018
  • Københavns Hovedbanegård - Under Uret, København V
  • onsdag d. 10. oktober kl. 15:00
13 nov.
Banedanmarks og Sund & Bælts digitaliseringsstrategier
  • Banedanmark, København Ø
  • tirsdag d. 13. november kl. 16:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Rail

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close