15-10-2018 12:56:16

Sikkerhed, Sikring og Sikkerhedskultur

Der er behov for at inddrage stadig flere elementer i virksomhedernes risikoindsats. For eksempel hensyn til sikring i forbindelse med terror, eksplosionsrisiko (ATEX), it sikkerhed, mv.
Arrangør: IDA Arbejdsmiljø
Medarrangør: IDA Risk

Der er behov for at inddrage stadig flere elementer i virksomhedernes risikoindsats. For eksempel med hensyn til sikring i forbindelse med terror, eksplosionsrisiko (ATEX), IT sikkerhed, mv. Hidtil har det været bredt antaget, at arbejdsmiljølovgivningen i vidt omfang var dækkende for at imødegå disse risici. På mødet vil vi diskutere i hvilken udstrækning dette faktisk er tilfældet. Vi vil også se på, hvordan der kan arbejdes med sikkerhedskulturen i virksomhederne, og hvad de nye risikoelementer betyder for virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og hvilke udfordringer det giver for virksomhedernes sikring og sikkerhedskultur.

Arrangementet byder på oplæg og diskussion med udgangspunkt i såvel praksis som teori. Hvis du som deltager har en praktisk erfaring fra arbejde med udvikling af sikkerhedskultur, er du velkommen til at bidrage.

På mødet vil Frank Huess Hedlund, risikoekspert i COWI fortælle om metoder til identifikation af risici i virksomheden og desuden fortælle om resultaterne af et projekt udført for EU Kommissionen med henblik på at vurdere i hvilken udstrækning eksisterende bestemmelser, vedrørende sikkerhed i kemivirksomheder, ligeledes er dækkende for sikring imod eksempelvis terror. Herefter vil Susie Kjær, arbejdspsykolog hos COWI, bidrage med erfaringer og indspil til diskussion af arbejdet med sikkerhedskultur i virksomhederne. Endelig vil Henrik Nielsen fra Tryg Forsikring fortælle om hvordan forsikringsselskaberne risikovurderer industrikunder og hvordan arbejdsmiljø indgår i risikovurderingen.

Arrangører: Sonja H. Mikkelsen, Signe Tønnesen, IDA Arbejdsmiljø

 

Program:
 
12.30-12.40
Velkomst
 
12.40-13.30
Frank Huess Hedlund, risikoekspert i COWI og ekstern lektor, DTU
Oplægget vil give en introduktion til hvordan risici kan identificeres på virksomheden og vil blandt andet tage udgangspunkt i den ny vejledning fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd om metoder til risikovurdering.
 
Herefter vil resultaterne af et projekt udført for EU Kommissionen (DG Home Affairs) blive præsenteret. Projektet afdækkede i hvilken udstrækning eksisterende bestemmelser vedrørende sikkerhed på kemivirksomheder er dækkende for sikring. Projektet blev udført i relation til arbejdet med CBRN handlingspla-nen, og har således en vinkel på terrorsikring, som et eksempel på en af de nye risici virksomhederne skal forholde sig til.
 
13.30-14.20
Susie Kjær, arbejdspsykolog i COWI
Oplægget vil give en introduktion til, hvorfor det er vigtigt at arbejde med sikkerhedskultur og adfærd, også kaldet Behaviour Based Safety. Der vil være introduktion til værktøjer og virkemidler, og hvilke krav det stiller til organisationen, når man skal komme i mål. Oplægget vil blive baseret på resultaterne fra arbejdet med sikkerhedskultur med virksomheder, der er nået langt på området, hvoraf den ene to gange har fået Arbejdsprisen i kategorien ”ulykker”. I forbindelse med dette oplæg, vil vi meget gerne invitere deltagerne til at delta-ge aktivt i diskussionen og spille ind med egne erfaringer, der kan bidrage til debat og inspiration.
 
14.20-14.45
Kaffepause
 
14.45-15.30
Henrik Nielsen, ingeniør i Tryg Forsikring 
Hvordan risikovurderer Forsikringsselskabernes deres industrikunder og hvordan indgår bl.a. arbejdsmiljø i denne risikovurdering.
 
15.30-15.50
Diskussion
 
15.50-16.00
Afslutning og tak for i dag
 

Kommende arrangementer
fra IDA Arbejdsmiljø

30 okt.
Støv-udsættelse og effekter i arbejdsmiljøet
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 30. oktober kl. 12:30
7 nov.
Forbedring af arbejdsmiljøindsatsen – ja tak, men hvordan?
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 07. november kl. 12:30
26 nov.
Hands-on: Styrk arbejdsmiljøet med medarbejderne (SAM)
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 12:30
3 dec.
Hands-on: Risikostyring ved hjælp af Stoffenmanager og hjælp til søgning af viden om kemiske stoffer
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 03. december kl. 12:30
30 jan.
Produktivitet og indeklima-IV20 indeklimavurdering
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 30. januar kl. 12:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Arbejdsmiljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close