26-09-2018 01:24:27

Skønsmandens udfordringer

Arrangør: IDA Syn og skøn
 

Skønsmandens udfordringer

Torsdag den 15. december 2011, kl. 16.00 - 19.00

Møde i Selskab for Syns- og Skønsmænd

IDA, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C.

Program:

Udover besvarelse af tekniske spørgsmål skal der håndteres meget andet i syns- og skønssager, eksempelvis:

·         Uddelegering af skønsmandes arbejde.

·         Dokumentation af skøn og vurderinger.

·         Opbygning af erklæring så modtagerne forstår budskab.

·         Vurdering af forhold, der ikke længere kan ses, men er beskrevet på anden vis.

·         Hjælp til omformulering eller fortolkning af spørgsmål.

·         Rådgivning om afhjælpning af problemer.

·         At skønsmanden svarer forkert og ikke vil erkende det.

·         Forhold omkring at vidne i civilret.

·         Tidsforbrug på opgaver og håndtering af "tidsrøvere".

 

Sekretariatschef, cand. jur. Per Helwigh, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, civilingeniør og erfaren syns- og skønsmand Jens Fredborg, MT Højgaard og advokat Claus Madsen, advokatfirmaet Vinther Andersen.

 

 

 

Kommende arrangementer
fra IDA Syn og skøn

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close