22-10-2018 16:39:20

Slutdepot for Risø's radioaktive affald

Arrangør: IDA Risk

Slutdepot for Risø's radioaktive affald

Folketinget har besluttet, at radioaktivt affald fra Risø skal placeres i et slutdepot i Danmark. De væsentlige faktorer for et sådant slutdepot, bl.a. hvordan det skal indrettes og i hvilken type geologi, det kan placeres, er undersøgt. Risikofaktorerne i forbindelse med et udslip fra et depot, både under normale forhold og ved en ulykke er analyseret systematisk. Sideløbende er der sket en regional kortlægning af de geologiske forhold i Danmark, for at finde ca. 20 områder, som kunne være depotlokaliteter.  Blandt disse udpeges bl.a. på baggrund af risikoanalysen 1-3 områder, hvorpå der skal foretages feltstudier før den endelige lokalitet kan udpeges.
På mødet gives en generel introduktion til affald, depotdesign, og mulige geologier. Arbejdet med identifikation af årsager til frigivelse af de radioaktive forbindelser samt metoder til beregning af mulige konsekvenser for depotets naboer over en periode på 100.000 år beskrives.

Indlægsholdere:
Heidi Sjølin Thomsen, Dansk Dekommissionering
Peter Gravesen, GEUS
Hans Gottberg Rømer, COWI
Magdalena Utko, COWI

Lettere forplejning i pausen.

Deltagelse er gratis og sker iht. IDAs regler.

Tilmelding på www.ida.dk eller til Mødetilmeldingen på tlf. 33 18 48 18 senest 23. november.
Husk at oplyse din mailadresse, da vi udsender elektronisk evalueringsskema efter mødet.

Arr.nr. 124543

Kommende arrangementer
fra IDA Risk

12 nov.
Fremtidens byudvikling og den bæredygtige by med mulighed for certificering som bæredygtig
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 12. november kl. 16:45
15 nov.
Homeland Security Conference 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 15. november kl. 09:00
29 nov.
Ledelse der styrker 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 29. november kl. 09:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close