18-10-2018 18:19:04

Smart mobilitet – hvordan man ændrer transportvaner i Aarhus

Smart Mobilitet handler om at ændre trafikale vaner – hvordan, hvornår og hvor meget vi transporterer os. Projektet vil bidrage til at håndtere udfordringer omkring trængsel samt til et bedre bymiljø.
Arrangør: Østjyske Planlæggere, IDA Østjylland
 
Aarhus er under forvandling. Nye bydele bliver født, flere vælger at blive aarhusianere, og antallet af virksomheder stiger støt. Det har mange fordele for vores by. Men antallet af biler og trafik stiger også voldsomt.
 
Udover traditionelle udbygninger og reguleringer af infrastrukturen vil det fremadrettet være nødvendigt at se på andre måder at tackle mobilitetsudfordringerne på. Smart Mobilitet er et projekt, som arbejder med at få os til at tænke over vores transportvalg og dermed bl.a. påvirke til smartere valg af transportmiddel.
 
Smart Mobilitet skal ændre adfærd hos trafikanterne
Smart Mobilitet arbejder sammenlignet med de traditionel anlægsprojekter med mindre omkostningstunge løsninger, der hurtigere kan implementeres.
 
Projektet skal udvikle og afprøve måder at ændre vores trafikale vaner og adfærd på. Dette skal ske med henblik på at bidrage til at minimere trængsel og forbedre fremkommeligheden på vejnettet. Og det skal ske under indtryk af dagsordener som handler om godt bymiljø, sundhed og klima.
 
På dette lille morgenmøde byder vi på en kop kaffe og et rundstykke, samtidig med at Aarhus Kommune fortæller om projekt Smart mobilitet.
 
Morgenmødet er et eksperiment fra Østjyske Planlæggeres side, som vi håber og tror på at I vil tage godt imod. Den tidsmæssige placering er ikke tilfældig, og vi håber at den kan holde jer ude af myldretidskøerne.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close