14-11-2018 16:49:12

Solrød Biogas A/S

Virksomhedsbesøg Solrød Biogas A/S og King’s Buffet
Arrangør: Roskilde-Køge Afdeling, IDA Sjælland

Solrød Biogas forvandler restprodukter til grøn energi

Tang
Solrød Biogas skal mindske problemer med lugtgener ved stranden fra tang og alger ved at fjerne materialet og anvende det i biogasproduktionen.
Når man fjerner tang og fedtemøg fra Køge Bugt, så fjerner man derfor også nitrat-ioner og fosfat-ioner fra vandmiljøet. Dermed bliver belastningen af næringsioner i Køge Bugt mindre. Solrød Biogas kan i fremtiden anvende 7.000 t tang om året. Når det sker, vil mængden af kvælstof (N) blive reduceret med 72 % i forhold til målene for Vandområdeplanerne og mængde fosfor (P) vil blive reduceret med 100 %.

Gylle
Landbrug i lokalområdet afleverer omkring 45.000 t husdyrgødning til Solrød Biogas om året. Solrød Biogas leverer 190.000 tons afgasset biomasse tilbage til landbruget.
Når gyllen og de andre restprodukter har været igennem anlægget, så er der afgasset biomasse tilbage. Den afgassede biomasse bliver leveret direkte tilbage til landbruget, hvor det vil blive anvendt som gødning.

Pektin
Når CP Kelco fremstiller pektin og carrageenan, står de tilbage med et restprodukt, som simpelt kaldes pektinrestprodukt. Restproduktet bliver nu brugt til at producere biogas på Solrød Biogas.

Eluat
Eluat eller mælkevalle er et restprodukt fra fremstilling af mælkesyrebakterier.
Chr. Hansen udvikler og producerer fx enzymer, mælkesyrebakterier og naturlige farver. Solrød Biogas modtager eluat fra Chr. Hansen.

Afgasset biomasse
Når Solrød Biogas har omdannet tang, gylle og restprodukter fra industrien til biogas, ligger der endnu et restprodukt tilbage. Denne såkaldte afgassede biomasse har en god gødningseffekt og kan derfor bruges til at sprede ud på marker som alternativ til traditionel kunstgødning og gylle.
Bregentved Gods i Haslev aftager cirka 80.000 tons afgasset biomasse, hvilket svarer til rundt regnet 40 pct. af den samlede mængde af biomasse

Energi
Solrød Biogas producerer omkring 7 millioner m3 biogas om året.
Biogassen forbrændes i en gasmotor og i en gaskedel og som leverer 23 GWh electricitet til elnettet og 28 GWh til fjernvarme.

Besøget GPS koordinater: 55.516139, 12.170121

Besøget varer ca. 2 timer startende med ca. ½ times oplæg og ca. 1 – 1 ½ times rundvisning, tiden der medgår afhænger primært af jeres spørgelyst og kan nogle gange være 2 ½ time.
Kom i udetøj og fodtøj svarende til årstiden og hvis der er lovet regn medbring paraplyer.
Det er tilladt at fotografere overalt på anlægget.

Buffet
Efter besøget på Solrød biogas kører vi til ”King’s Buffet, Københavnsvej 255A, 4600 Køge”, hvor vi kan nyde buffeten.
Prisen omfatter buffeten og en vand, en øl eller vand.

Arrangør: Thormann Madsen mob. 9370 1528

Tilvalg

Ledsager
kr. 200

Kommende arrangementer
fra Roskilde-Køge Afdeling, IDA Sjælland

26 nov.
Movie: "The Girl in the spiders web" served with tasty sandwich and beverage.
  • Solrød Bio, Solrød Strand
  • mandag d. 26. november kl. 18:00
29 nov.
van Gogh separatudstilling på ARKEN
  • Cafe Sesa, Ishøj Havn
  • torsdag d. 29. november kl. 11:45
8 dec.
København, slentretur i det indre København.
  • Kultorvet, København K
  • lørdag d. 08. december kl. 10:30
17 jan.
NYTÅRSKUR - IDA Sjælland
  • Kompagnihuset, Næstved
  • torsdag d. 17. januar kl. 17:30
23 feb.
Besøg på Davids Samlingen
  • Davids Samling, København K
  • lørdag d. 23. februar kl. 11:00
Se alle kommende arrangementer fra Roskilde-Køge Afdeling, IDA Sjælland

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close