18-11-2018 22:23:01

Status på Femern Bælt tunnelen og jernbaneforbindelsen

Arrangør: Lolland-Falster Afdeling, IDA Sjælland
 

Mødested: Gammel Badevej lige nord for Rødbyhavn.

Program: 
14.00 – 15.00   Besigtigelse af arealerne for tunnelbyggeriet ved Jørgen Andersen.  
15.00 – 15.15   Orientering om IDA ved formand Frida Frost 
15.15 – 15.40   Status for jernbane og tunnelarbejderne ved Johnny Restrup-Sørensen 
15.40 – 16.10   Anlægsarbejderne for jernbane og vej på Femern og syd på ved tysk ingeniør.
16.30 – 17.15   Miljøforhold og miljøgodkendelser ved Lars Kroer 
17.15 – 17.45   De erhvervsmæssige forhold i relation til forbindelsen ved borgmester Stig Vestergaard, Lolland Kommune.
17.45 – 18.30   Middag

 Ordstyrer redaktør Torsten Elsvor, Folketidende 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Status for Femern bælt tunnelen og den nye jernbaneforbindelse


En af Danmarks største arbejdsplader med adskillige tusinde ansatte herunder mange ingeniører skal etableres i Rødbyhavn i forbindelse med støbningen af de mange elementer til den nye Femern Bælt tunnel. Bygherreselskabet Femern A/S har vurderet at elementproduktionen vil involvere 12.000 årsværk.


Der startes i 2015 og det forventes at tunnelen kan tages i brug i 2021.
Status for tunnelbyggeriet, men også for den tilhørende nye jernbaneforbindelse fra Ringsted til Rødby vil blive belyst på medlemsmødet.


Contract director Jørgen Andersen vil i forbindelse med besigtigelse af arealerne for tunnelbyggeriet orientere om byggepladsen.

IDAs formand Frida Frost vil komme ind på det nyt fra vor forening.

Projektdirektør Johnny Restrup-Sørensen vil orientere om sidste nyt om tunnel- og jernbaneforbindelsen, mens projektleder Lars Kroer fra Lolland kommune vil gennemgå status for de miljømæssige godkendelser.

Fra Tyskland vil en ingeniør fra VDI i sit indlæg komme ind på anlægsarbejderne på Femern og videre syd på.

Der afsluttes af med et indlæg om de erhvervsmæssige og beskæftigelsesmæssige forhold ved borgmester Stig Vestergaard, Lolland Kommune

Efter mødet serveres en middag som er med i deltagerbetalingen. Drikkevarer er for egen regning.

 

Pris:
200.- kr. for IDA medlemmer og det samme for en ledsager pr. medlem.

Kommende arrangementer
fra Lolland-Falster Afdeling, IDA Sjælland

1 dec.
Juletræsafhentning og adventsgudstjeneste
  • Mertz Sakskøbing, Sakskøbing
  • lørdag d. 01. december kl. 13:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close