21-11-2018 01:30:19

Støv-udsættelse og effekter i arbejdsmiljøet

Hvordan påvirkes arbejdsmiljøet af støv? Ny forskning påpeger, at helbredseffekterne ved støv er undervurderet. På mødet vil IDA Arbejdsmiljø belyse hvilke konsekvenser et arbejdsmiljø med støv afføder, samt diskutere om forebygningen er god nok.
Arrangør: IDA Arbejdsmiljø

Nyere forskning tyder på, at helbredseffekterne forbundet med udsættelse for støv og partikler er undervurderet. Indånding af partikler kan medføre effekter som kræft, KOL, astma og også hjerte-karsygdom. NFA har på baggrund af de seneste 10 års forskning i nanopartiklers helbredseffekter konkluderet, at der er en meget direkte sammenhæng mellem indånding af både ultrafine og større partikler og hjerte-kar-sygdom. Sammenhængen skyldes kroppens egne biologiske forsvarsmekanismer mod partikler i lungen, som i sig selv øger risikoen for hjerte-karsygdom.

På mødet vil vi forsøge at afdække, hvad vi ved om helbredseffekterne, udsættelsen for støv i det danske arbejdsmiljø og hvilke brancher, der er mest udsat. Desuden vil diskutere om beskyttelsesniveauet er godt nok og komme med gode eksempler på forebyggende tiltag.

Mødet starter kl. 12.30. IDA Arbejdsmiljø byder på en sandwich kl. 12.00-12.30

Program:

12.30-12.40:
Velkomst og introduktion til dagens emne

12.40-13.20:
Sarah Søs Poulsen, PostDoc, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Eksponering for partikler og hjertekarsygdomme

13.20-14.00 :
Anne Mette Madsen, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Eksponering for mikroorganismer i arbejdsmiljøet

14.00-14.20:
Kaffepause

14.20-15.15:
Hans Jørgen Limborg, PhD, TeamArbejdsliv
Virkemidler med henblik på forebyggelse af udsættelse for sundhedsskadeligt støv i nedrivningsbranchen

15.15-15.45:
Kell Guldager, Chefkonsulent, Arbejdstilsynet
Erfaringer med støvudsættelse i byggeriet og gode eksempler på forebyggelse

15.45-16.00:
Diskussion af dagens emner

16.00:
Afslutning og tak for i dag

Mødeansvarlige: Sonja Hagen Mikkelsen, Jess Andersen og Karin Hougaard, IDA Arbejdsmiljø.

Kommende arrangementer
fra IDA Arbejdsmiljø

26 nov.
Hands-on: Styrk arbejdsmiljøet med medarbejderne (SAM)
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 12:30
3 dec.
Hands-on: Risikostyring ved hjælp af Stoffenmanager og hjælp til søgning af viden om kemiske stoffer
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 03. december kl. 12:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close