21-11-2018 09:17:47

Store varmepumper – udfordringer og fremtidsperspektiver

Store varmepumper bliver udråbt som en nøgleteknologi til intelligent udnyttelse af el fra vindmøller og solceller, men hvor bliver varmepumperne af? På mødet ser vi nærmere på, hvad der sker lige nu på varmepumpeområdet.
Arrangør: IDA Energi


Store varmepumper får en væsentlig rolle i fremtidens energisystem, idet varmepumper kan udnytte den varierende elproduktion fra vindmøller og solceller effektivt. Store varmepumper er imidlertid ikke særlig udbredte i dag, hverken på fjernvarmeværker eller i industrien. På mødet ser vi nærmere på, hvad der sker lige nu på området. Hvilken teknisk udvikling af varmepumperne er i gang? Hvilke typer af varmepumper kan bruges i industrien og på fjernvarmeværkerne? Hvilke varmekilder skal levere energien? Endvidere præsenteres eksempler på eksisterende store varmepumpeanlæg. Endelig præsenteres de tiltag, der er i gang for at fremme udbredelsen af store varmepumper, herunder de nye varmepumpetiltag, der indgår i finansloven for 2015.
Der vil blive lejlighed til diskussion og til at stille spørgsmål.

Program:
Kl. 14.50
: Registrering. Kaffe, te og kage i foyeren.
Kl. 15.00: Velkomst og præsentation af indlæggene. v/Civilingeniør Marianne Nielsen, IDA Energi
Kl. 15.05: Store varmepumpers fremtidige rolle i energisystemet. Finanslovens tiltag: pilotprojekt og rejsehold. v/Civilingeniør Silas Alvin Petersen, Energistyrelsen
Kl. 15.35: Det teoretiske grundlag for varmepumpeprocessen, sammenhænge mellem COP, temperaturer og kølemidler, temperaturglidning på hhv. kold og varm side etc. v/ Bjarke Lava Paaske, Teknologisk Institut
Kl. 16.05: Pause. Kaffe, te og kage i foyeren.
Kl. 16.20: Varmepumper i industrien. Eksempler på produktion af varme til eget forbrug i industrien og på udnyttelse af industriens overskudsvarme til fjernvarme. v/ Peter Maagøe, Viegand og Maagøe
Kl. 16.50: Drejebog og Inspirationskatalog for udbredelse af varmepumper til fjernvarme, herunder eksempler på varmepumpeanlæg.  v/ Kim Clausen, Grøn Energi
Kl. 17.20: Eksempel: Norrenergis varmepumpeanlæg, der forsyner Stockholms fjernvarmesystem og desuden leverer fjernkøling. v/ Michael Nygaard, Burmeister & Wain Energy A/S
Kl. 17.50: Afrunding og afslutning.

Kl. 18.00 – 19.00: Generalforsamling i IDA Energi (separat tilmelding hertil på arr.nr. 313427)

Prisen for at deltage er 250 kr., dog 150 kr. for studerende og ledige.

I forlængelse af arrangementet afholdes der generalforsamling i IDA Energi.

 

Kommende arrangementer
fra IDA Energi

3 dec.
Fjernkøling - et nyt element i vores energiinfrastruktur
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 03. december kl. 16:30
9 jan.
Cognitive Buildings, hvor langt er vi kommet og mulighederne fremover
  • IDA, København V
  • onsdag d. 09. januar kl. 16:45
26 feb.
Betydningen af optimalt indeklima og tilhørende ventilationssystemer mv.
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 26. februar kl. 16:45
12 mar.
Optimering brugen af grønne energikilder til transportsektoren
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 12. marts kl. 16:45
13 mar.
Optimering brugen af grønne energikilder til transportsektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 13. marts kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Energi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close