15-12-2018 12:39:59

Sundhedsteknologi – Udvikling, uddannelse og anvendelse

Det er forskellige mennesker, som udvikler sundhedsteknologi og som bruger sundhedsteknologi.
Arrangør: IDA Sundhedsteknologi
Medarrangører: IDA Fyn, Sundhedsteknologisk Udvalg, IDA Fyn, Sundhedsteknologisk Udvalg, IDA Østjylland

Det er en kendt sag at det kan være udfordrende for de sundhedsprofessionelle at bruge teknologien, og det kan der være mange årsager til. Det betyder ikke nødvendigvis at teknologien er dårlig eller at brugerne er dumme. Sundhedsteknologi er den teknologiske komponent i et socioteknisk system – og mange komponenter skal tages i betragtning for at sikre succesfuld implementering af sundhedsteknologi.

På gåhjemmødet kan du høre spændende indlæg af dem som udvikler sundhedsteknologi og dem som bruger sundhedsteknologi, samt få indsigt i og deltage i en diskussion om de udfordringer som er vilkårene ved succesfuld sundhedsteknologianvendelse.

14.00-14.10    Velkomst og intro til dagen v/Kjeld Grønbech, Formand for IDA- Sundheds-                                teknologi

14.10-14.40    Teknologi og uddannelse af dem som skal udvikle sundhedsteknologien.
Hvad er det for teknologier som bliver udviklet? Hvad skal ingeniørerne kunne for at udvikle til den sundhedsprofessionelle brugergruppe? Hvad skal sundhedsprofessionelle lære for at kunne udnytte potentialerne ved teknologien? Hvordan ser det sundhedsteknologiske landskab ud om 10 år v/ 
Professor  Ivan Brandslund, Laboratoriechef på Laboratoriecentret, Vejle Sygehus, han var med til at designe civ ing uddannelsen i velfærdsteknologi på SDU

14.45-15.05    Professionshøjskole grunduddannelse – hvordan uddannes de sundhedsprofessionsuddannede til at anvende sundhedsteknologi? Hvilke udfordringer giver det for de studerende, for underviserne, og for uddannelserne? v/ Bente Hull Frich, lektor og stud. Ph.d., UCL

15.10-15.30     Menneskers forståelse og anvendelse af sundhedsteknologi – set i et socioteknisk perspektiv v/Helle Bak, FORCE Technology

15.35-15.55    Syddansk Sundhedsinnovation – hvor kommer ideerne fra, hvordan matches de med udviklernes og brugernes viden, kompetence og brugskontekst? v/Direktør Diana Arsovic Hareskov Nielsen

16.00-16.40    Kaffe og fremvisning af sundhedsteknologiske ideer og demoer

16.40-17.00    Organisatoriske og forretningsmæssige udfordringer for vellykket sundheds teknologiudvikling og -implementering skal investere og hvem høster gevinsterne? Oplæg til diskussion v. Hvem /Birgit Lübker, Teknologisk Institut

17.00-17.30     Diskussion i grupper

17.30-18.00     Opsamling og læring

                              Medarrangører er Teknologisk Institut og FORCE Technology 

Kommende arrangementer
fra IDA Sundhedsteknologi

27 feb.
Gå-hjem-møde hos NIRAS A/S - ”next generation consultancy".
  • Niras A/S, Allerød
  • onsdag d. 27. februar kl. 16:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close