17-10-2018 05:30:15

Sundhedsteknologi – Udvikling, uddannelse og anvendelse

Det er forskellige mennesker som udvikler sundhedsteknologi og som bruger sundhedsteknologi.
Arrangør: IDA Sundhedsteknologi
Medarrangører: IDA Nord, Sundhedsteknologisk Gruppe, IDA Nord, Vendsyssel Afdeling, IDA Nord

Sundhedsteknologi – Udvikling, uddannelse og anvendelse Det er forskellige mennesker som udvikler sundhedsteknologi og som bruger sundhedsteknologi.

Det er en kendt sag at det kan være udfordrende for de sundhedsprofessionelle at bruge teknologien, og det kan der være mange årsager til. Det betyder ikke nødvendigvis at teknologien er dårlig eller at brugerne er dumme. Sundhedsteknologi er den teknologiske komponent i et socioteknisk system – og mange komponenter skal tages i betragtning for at sikre succesfuld implementering af sundhedsteknologi.

På gå-hjem-mødet kan du høre spændende indlæg af dem som udvikler sundhedsteknologi og dem som bruger sundhedsteknologi, samt få indsigt i og deltage i en diskussion om de udfordringer som er vilkårene ved succesfuld sundhedsteknologianvendelse.

14.00-14.10    Velkomst og intro til dagen v/Kjeld Grønbech, IDA

14.10-14.40    Teknologi og uddannelse af dem som skal udvikle sundhedsteknologien.
Hvad er det for teknologier som bliver udviklet? Hvad skal ingeniørerne kunne for at udvikle til den sundhedsprofessionelle brugergruppe? Hvad skal sundhedsprofessionelle lære for at kunne udnytte potentialerne ved teknologien? Hvordan ser det sundhedsteknologiske landskab ud om 10 år v/
Christian Gammelgaard Olesen, AAU.

14.45-15.05    Professionshøjskole grunduddannelse – hvordan uddannes de sundhedsprofessionsuddannede til at anvende sundhedsteknologi? Hvilke udfordringer giver det for de studerende, for underviserne, og for uddannelserne? v/ Jette Bangshaab, lektor, UCN.

15.10-15.30    Menneskers forståelse og anvendelse af sundhedsteknologi – set i et socioteknisk perspektiv v/Helle Bak, FORCE Technology

15.35-15.55    Ideklinikken – hvor kommer ideerne fra, hvordan matches de med udviklernes og brugernes viden, kompetence og brugskontekst? v/Kasper Esben Kannik, Ideklinikken

16.00-16.40    Kaffe og fremvisning af sundhedsteknologiske ideer og demoer

16.40-17.00    Organisatoriske og forretningsmæssige udfordringer for vellykket sundheds teknologiudvikling og -implementering. Hvem skal investere og hvem høster gevinsterne? Oplæg til diskussion v/Birgit Lübker, Teknologisk Institut

17.00-17.30    Diskussion i grupper

17.30-18.00    Opsamling og læring

Arrangør: Selskabet IDA-Sundhedsteknologi i samarbejde med Teknologisk Institut, FORCE Technology og Sundhedsteknologi i Nord.

Kommende arrangementer
fra IDA Sundhedsteknologi

6 nov.
Teknologisk fremsyn på anvendelse af 3d visualisering/virtual reality i sundhedssektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 06. november kl. 08:30
8 nov.
Han bygger Danmarks superhjerne
  • EY Huset, Aarhus C
  • torsdag d. 08. november kl. 16:30
15 nov.
Exploring Bioscience 2018
  • Centralværkstedet, Aarhus C
  • torsdag d. 15. november kl. 12:30
20 nov.
Forskning, der skal forbedre visualisering og MR-skanningernes muligheder fremover
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Sundhedsteknologi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close