12-12-2018 04:26:55

Svenske inspirationer om det psykiske arbejdsliv – Det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø

Ved dette møde sætter IDA Arbejdsmiljø fokus på det Svenske arbejdsmiljøværks nye forskrifter AFS 2015:4. Vi får besøg af det svenske arbejdstilsyn samt en svensk arbejdsgiver, som vil kaste lys over tankerne bag loven og de praktiske implikationer.
Arrangør: IDA Arbejdsmiljø

I 2016 trådte det Svenske arbejdsmiljøværks nye forskrifter AFS 2015:4 i kraft. Det mest iøjnefaldende ved reformen er at ”psykosocialt arbejdsmiljø” ændrede navn til ”organisatorisk og socialt arbejdsmiljø. Den nye arbejdsmiljølov kan ses som et endeligt sprogligt opgør med et individualiserende arbejdsmiljøperspektiv. Udover den sproglige ændring medførte forskrifterne også nye konkrete krav til virksomhederne, bl.a. højnelse af ledelsens arbejdsmiljøkompetencer og en ændring i måden hvorpå virksomhederne måler på arbejdsmiljøet.

Ved dette møde sætter IDA Arbejdsmiljø fokus på den nye svenske lov. Som deltager inviteres du til en spændende dialog, hvor vi vil diskutere de svenske erfaringer i et dansk perspektiv. Vi får besøg af det svenske arbejdstilsyn samt en svensk arbejdsgiver, som vil kaste lys over tankerne bag loven og de praktiske implikationer. Derudover vil Klaus T. Nielsen, RUC, hjælpe os med at se forskelle og ligheder imellem Danmark og Sverige.

Mødet starter kl. 12.30. IDA Arbejdsmiljø byder på en sandwich kl. 12.00-12.30

Mødeansvarlige: Esben Langager Olsen, Liv Starheim, Anne Helbo Jespersen, Signe Tønnesen Bergmann og Mads Kristoffer Lund, IDA Arbejdsmiljø.

Program:
12.30-12.40 Velkomst

12.40-13.10 Klaus T. Nielsen., ph.d., Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Regulering af psykisk arbejdsmiljø i Danmark

13.10-14.10 Ulrich Stoetzer & Christina Johnsson fra Arbetsmiljöverket
Baggrunden for lovændring i Sverige

14.10-14.40 Kaffepause


14.40-15.15 Ulrich Stoetzer & Christina Johnsson fra Arbetsmiljöverket
Praktiske implikationer af lovændringen

15.15-16.20 Panel- og grupperefleksion


16.20-16.30 Afslutning og tak for i dag

Kommende arrangementer
fra IDA Arbejdsmiljø

26 feb.
Betydningen af optimalt indeklima og tilhørende ventilationssystemer mv.
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 26. februar kl. 16:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close