21-08-2018 15:44:49

Syn og Skøn – når statikken svigter

Med udgangspunkt i skønsmandens tilgang redegøres for de statiske svigt ved Bobledækkene i DR-byen, der resulterede i omkostninger på mere end 100 millioner kr., og hvor den anerkendte statiker er blevet tillagt ansvaret for skaderne.
Arrangør: IDA Syn og skøn

I det seneste årti har der været flere eksempler på svigt af de bærende konstruktioner i forbindelse med store byggerier.  Det har medført alvorlige sammenbrud eller ligefrem nedstyrtninger af konstruktioner, f.eks. Ballerup Arena, Bobledæk i DR-byen og Hal byggeri i Rødovre.
Ved større byggerier er det typisk, at der er mange aktører og også flere aktører, som udarbejder de statiske beregninger og den statiske dokumentation, hvorved behovet for koordinering af grænsefladerne imellem aktørerne vokser, og risikoen for svigt af sammenhængen i den samlede konstruktion stiger.

Med udgangspunkt i skønsmandens tilgang redegøres for de statiske svigt ved Bobledækkene i DR-byen, der resulterede i omkostninger på mere end 100 millioner kr., og hvor den anerkendte statiker er blevet tillagt ansvaret for skaderne. Skønsmandens position og tilgang til sagen i forhold til den juridiske tilgang berøres også, og tidspunktet for projekteringen indplaceres i den tidsmæssige udvikling af reglerne for brug af anerkendt statiker. Tilsvarende gennemgås kort de mange statiske svigt, der førte til nedstyrtningen af taget over Ballerup Arena.
Indlæggene holdes af ingeniørdocent, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen, Syddansk Universitet og civ.ing. Peter M Thorup, PMTcon.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close