22-10-2018 07:54:59

Tagsager - Syn og skøn

Ved mødet gennemgås en række syns- og skønssager om tage, herunder forskellige tagdækninger, undertage, ventilationsforhold, dampspærrer, undersøgelsesmetoder, udbedringsmuligheder og levetider. Foredragsholderne er alle erfarne syns- og skønsmænd.
Arrangør: IDA Syn og skøn

Der er ofte skader på tage, og de indgår derfor også tit i skønssager.

Ved mødet vil der blive gennemgået en række eksempler på tagsager, som belyser forskellige materialer og konstruktionsopbygninger herunder ventilationsforhold, dampspærre, undertage og udførelse af detaljer. 

Direktør, civ.ing. Tommy Bunch-Nielsen vil gennemgå sagen om taget på Hellig Kors Kirken i Jyllinge udført med plader af glasfiberarmeret polyester, som nu er under udbedring.

Ligeledes gennemgås sagen om et ventileret tag over et plejehjem i Lyngby, hvor der er opstået skimmelskader i byggeperioden på grund af en række samspillende årsager. 

Seniorforsker Erik Brandt, SBi fortæller om en renoveringssag, hvor et eksisterende tagpaptag blev (ukorrekt) ændret til et varmt tag med pvc dug. Desuden fortæller EB om problemer med pyramidetage udført som elementer med fugtadaptiv dampspærre og en sag om, hvorvidt den anvendte tagpap var af korrekt type samt problemer på samme tag med utætheder omkring tagbrønde. 

Chefkonsulent Jens Brandt, Rambøll, fortæller om taget over det centrale område over scenerum og auditorie på Operaen i København. Indlægget beskriver, hvordan man har løst udfordringen med at aflede skybrudsvand ud over kanten for det 100 x 300 m store tag, som er praktisk taget vandret. 

Direktør, ingeniør Keld Egholm fortæller om problemer med tegltage, der især viser sig som afskalninger og delamineringer i tagstenene. Desuden fortælles der om ofte forekommende mangler eller svigt i forbindelsen med udførelsen af tagkonstruktionerne.

I anledning af den tilstundende jul serveres der gløgg og æbleskiver i pausen.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close