21-11-2018 03:03:35

Talsmandsrollen

Arrangør: TRU, Tillidsrepræsentantuddannelsen

Hvis du udebliver fra nedenstående kursus uden at have meldt afbud, vil du blive opkrævet et gebyr på 500 kr.

Talsmandsrollen i spændingsfeltet mellem ledelse, kolleger og egne interesser

Hvordan sikrer man sig at arbejde for egen gruppe og samtidig mod opfyldelse af firmaets mål og vision på en måde så ens egne ambitioner og arbejdsmæssige drømme indfries og ens markedsværdi stiger. Det er det overordnede formål med dette kursus.

Indhold

Talsmandsrollen, forventningerne til denne. Planlægning af strategier for virket som talsmand. Cases med vanskelige situationer for rollevaretagelsen.

Hvordan håndteres konfliktsituationer, mediation som arbejdsinstrument. Træning heri.

Kurset er virkelighedsnært anlagt med en god blanding af øvelser, cases, diskussioner, instruktørindlæg og gruppearbejde. Du vil kunne bruge det lærte umiddelbart efter kurset.

Underviser:  Henrik Pohl, Coachled ApS

Tilmelding på tru.ida.dk. I første omgang bliver du tilmeldt en fordelingsliste/venteliste

Efter tilmeldingsfristen den 27. januar 2012 vil du få besked om, hvilke kurser du er optaget på

Efter denne dato sker tilmelding på tru@ida.dk

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close