18-10-2018 18:15:50

Temadag for akademikerklubber mv. i den private sektor - med efterfølgende netværksdinner på Restaurant Brdr. Price

Arrangør: Ingeniørforeningen, IDA

Har du et tillidshverv – formelt som uformelt – hvor du taler på vegne af dine akademikerkollegaer, så kom til temadag den 12. maj, og hør mere om, hvordan du engagerer dine kollegaer endnu mere, og opnå større indflydelse på din virksomhed.

Temadagen henvender sig til privatansatte TR/TR-suppleanter samt bestyrelsesmedlemmer i akademikerklubber og organisationsklubber samt  repræsentanter, talspersoner og kontaktpersoner fra virksomhedsgrupper mv.

På dagen vil du kunne møde andre akademikere på tværs af faggrupper og brancher, der ligesom dig selv gør en forskel. Kom og få nye input til hvordan du får engageret dine kollegaer i AC-klubben m.v. Lær om interessevaretagelse, og hør om globaliseringens udfordringer og fremtidens akademikerarbejdsmarked. På dagen vil der desuden være muligheder for at danne nye faglige og personlige netværk.

Program:

11.00-11.30 velkomst v. Akademikernes formand Finn R. Larsen.

11.30-13.00: Tema I: AC-klubben
-hvordan fungerer den
-hvordan aktiverer man medlemmerne
-netværkspeptalk

Oplægsholdere:
Lasse Post Møller, Næstformand for klubben hos Radiometer – om hvordan gør de hos Radiometer
Irene Kjølholt, Fælles-TR hos Post Danmark – om håndtering af store organisationsændringer
Jaqueline Albers Thomasen, netværkskonsulent hos DM (peptalk)

13.00-14.00: Frokost og networking

14.00-15.45: Tema II: Interessevaretagelse
 -indflydelse på ledelsesbeslutninger før de træffes
 -indflydelse i det uformelle rum
 -hvordan tackler du en HR-afdeling

Oplægsholdere:
Karsten Brask Fisher: Impact Learning – om den tillidsvalgtes rolle, relationer og rum for forhandlinger
Peer Schaumburg-Müller, vicedirektør i TDC – om hvordan opnår man indflydelse hos ledelsen.

15.45-16.00: netværkspause

16.00-18.50: Tema III: Globalisering og fremtidens akademikerarbejdsmarked
 -løn, arbejdsvilkår
 -kulturforståelse i en global virksomhed
 -HR trends

Oplægsholdere:
Axel Olesen, Institut for fremtidsforskning – om HR trends frem mod 2025
Marisa Matarese – om kulturforståelse, relationen TR og udenlandsk kollega
Nanna Wesley Hansen, FAOS – om globalisering
Søren Schultz – om digitale indfødte og hvordan tackler du dem som kollegaer.

18.50-19.00: opsamling og afslutning

19.30-22.00: Middag – Spise med Price. Restaurant Brdr. Price, Rosenborggade 15-17, 1130 København K. OBS:–kræver tilvalg v. tilmelding. Vær opmærksom på, at der kun er middag til de første 100 tilmeldte på restaurant Brdr. Price. Tilmeldte udover 100 vil komme til netværksdinner på en anden restaurant.

Moderator: Carsten Nielsen, DJØF

Hvis du ikke er medlem af IDA eller DdL, skal du tilmelde dig via din egen organisation.

Tilvalg

Middag
kr. 0

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close