16-10-2018 08:08:34

Temadag om klimatilpasning af Planloven

Arrangør: Bygningsteknisk Gruppe, IDA Østjylland

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) arrangerer temadag  i et samarbejde med 6 kommuner, Naturstyrelsen og Arkitektskolen Aarhus - med efterfølgende generalforsamling for foreningen.

Baggrund
På opfordring fra medlemskommuner har FBBB gennem flere workshops i 2010-11 samarbejdet med kommunerne Aalborg, Esbjerg, København, Odense, Randers og Århus om barrierer for bæredygtighed i Planloven og tilgrænsende sektorplan lovgivning.
Baggrund for initiativet var stramningerne i Bygningsreglementet med de nye lavenergiklasser, som bl.a. i nogle kommuner førte til generel beslutning om fremover at kræve lavenergiklasse 1 for nybyggeri - og i mange kommuner førte det til usikkerhed om krav til lavenergikoncepter for byggeri og energiforsyning.
Med BR 2010 og retningslinierne for 2020 standard er der skabt større klarhed omkring bygningsreglementet - og derfor blev fokus nu mere rettet på mangler i Planloven m. fl.
Undervejs blev etableret samarbejde med Naturstyrelsen, som 10. januar 2012 iværksatte høring af forslaget til klimalokalplaner og forenklinger i Planloven - med høringsfrist til 30. januar 2012.

Program

Kl. 10–13:
Velkomst fra Aarhus Kommune
v/ Afdelingsarkitekt Niels-Peter Mohr, Kommuneplanafdelingen
Klimaindsatsplan for regnvandsafledning i København
v/ Miljøinspektør Jan Rasmussen, Center for Park og Natur, Københavns Kommune

Klimalokalplaner – foreslåede indholdsændringer og opsamling vedr. høringssvar
v/ Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen

Miljøministeriets klimatilpasningsstrategi – fokus og initiativer, herunder det nye ”rejsehold” der skal rådgive kommuner og forsyninger
v/ Katrine Rafn, Naturstyrelsen, Miljøministeriets Task Force for Klimatilpasning

Spørgsmål til formiddagens indlæg.

kl. 13-14:
Frokost pause

kl. 14-16:

Fjernvarme og lavenergibyggeri – myter og barrierer relateret til varmeforsyningslovgivning, bygningsreglement og Planloven m.m.
v/ Anders Johan Møller-Lund, energiplanlægger, Odense Kommune

Workshop samarbejdet mellem 6 kommuner – erfaringsudveksling og konkretisering af barrierer for at kunne forankre mere bæredygtighed i lokalplanlægning mv.
v/ Thomas Birket-Smith, arkitekt, Plan & Byg, Aalborg Kommune

Blandede ejerforhold i nye boligbebyggelser for styrket social bæredygtighed
v/ Tøger Nis Thomsen, arkitekt, Center for Miljø, Københavns Kommune

Opsamling og afsluttende debat

Pris: kr. 500 pr. person.
- - - - - - - -
Kl. 16-17:
FBBB generalforsamling

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close