21-11-2018 09:16:50

Test, type og talent

• Hvad er du god til? • Hvad er dit særlige talent set i typologisk perspektiv? Lyder det spændende, så tilmeld dig – du er nemlig inviteret!
Arrangør: Kompetenceforum, IDA Nord

Grundlaget for kurset er den internationalt anderkendte JTI-test. JTI betyder Jungiansk Type Index. Det er et psykologisk analyseværktøj, som er udarbejdet på baggrund af Jungs teorier om psykologiske typer.

Analyseværktøjet er udviklet og afprøvet gennem en årrække og er et vidt udbredt værktøj til både personlig udvikling, individuel karriereplanlægning, lederudvikling og i teambuilding. Testen anvendes også, i mindre omfang, til rekruttering.

Det er et værktøj til inspiration og til at skærpe den enkeltes opmærksomhed overfor egne typiske reaktioner, handlemønstre og styrker. Denne opmærksomhed over for ressourcer og udviklingsmuligheder er et godt fundament for faglig og personlig udvikling.

JTI er desuden et redskab til forståelse for typiske ligheder og forskelle i menneskers opfattelse og adfærd. Denne forståelse kan udgøre fundamentet for respekt og tolerance i samarbejdsteam og dermed lette opgavefordeling, samarbejdet og synergien.

Udgangspunktet for testen er, at alle mennesker er lige gode, men alle mennesker er ikke lige gode til alt.

•  Hvad er du god til?

•  Hvad er dit særlige talent set i typologisk perspektiv?

Lyder det spændende, så tilmeld dig – du er nemlig inviteret!

JTI Test med skriftlig tilbagemelding
Inden kurset skal du udfylde en online JTI-test. Det er derfor vigtigt, at du ved tilmelding oplyser din mailadresse!

Underviser: Kim Knudsen, cand. mag., karriererådgiver i Ingeniørforeningen, IDA
IDA er undervejs vært ved en let forplejning, vand/øl, frugt samt kaffe/the

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close