18-10-2018 03:46:36

Tilmelding for udstillere til Dansk Betondag 2015

Forbeholdt tilmelding af udstillere til Dansk Betondag 2015.
Arrangør: Dansk Betonforening

Vi gør opmærksom på, at forholdene for udstillere i år vil være markant anderledes end de øvrige år – idet udstillingen i år vil være placeret i en charmerende, rustik men u-opvarmet lade separat beliggende ca. 20 meter fra kongreslokalet.  Se foto.

I lighed med de øvrige år vil hver standplads naturligvis være forsynet med el og netadgang. Standene vil være adskilt fra ladens ydervæg med et ca. 3 meter højt lyst "scenetæppe", ligesom der vil være opsat supplerende ovenlys ved hver stand.  Der vil ikke være vægadskillelse mellem de enkelte stande.

OBS: Desværre har vi i år været nødsaget til at begrænse udstillerantallet til i alt 19 stande. – De fleste stande vil være 2x2 meter, men enkelte vil være lidt mindre og der vil i år IKKE være mulighed for at bestille ekstra store stande. Pladserne tildeles efter ”først til mølle” princippet.

Udstillingsgebyret er 11.000 kr. for firmamedlemmer og 16.000 kr. for ikke-firma medlemmer. Beløbene er ekskl. moms, og der skal ikke betales moms.
I gebyret indgår deltagelse i hele arrangementet den 10. september - herunder deltagelse i festmiddagen - i henhold til IDA's regler, dog maksimalt for tre personer pr. udstilling. Stand personale er naturligvis velkommen til at tilmelde sig ekskursionen fredag den 11. september - pris 350 kr./person samt overnatning – pris 650 kr./person. Udgiften til evt. overnatning afregner hver enkelt deltager direkte med hotellet.
Har De spørgsmål til udstillingen, er De velkommen til at kontakte Jacob Hougaard Hansen – tlf.: 20 87 14 98 / mail: jhh@technova.dk

Nu også mulighed for udendørs udstilling:
Som noget nyt vil der i år også være mulighed for at leje udendørs standplads. Disse stande vil være relevante i forhold til udstillere der ønsker at udstille særligt store produkter/maskiner. Den udendørs udstilling vil være placeret i området mellem foredragsalen (det gule hus på billedet) og laden (bygningen til højre på billedet) hvor den egentlige udstilling er – og hvor pauseserveringen foretages. Alle deltagere vil således passere det udendørs udstillingsområde. Prisen for en udendørs standplads vil afhængig af ønsket størrelse være fra 1000 til 5000 kr.– men vi gør opmærksom på, at pladsen ikke er overdækket og at det i øvrigt påhviler udstillere selv at sørge for alle nødvendige faciliteter – herunder evt. opstilling af pavillon, strømgenerator mv. Bemærk at der ved leje af en udendørs stand indgår der ikke ret til vederlagsfri deltagelse i Betondagen /festmiddag eller ekskursion. Stand personale skal i stedet tilmeldes som almindelige deltagere.

Såfremt De ønsker at benytte muligheden for at lave en udendørs udstilling bedes De kontakte Jacob Hougaard Hansen (tlf.: 20 8714 98 - jhh@technova.dk) for nærmere aftale.

Vi gør opmærksom på, at ønsker en udstiller – hvad enten der er tale om en indendørs eller udendørs udstiller - at foretage udskænkning/servering skal dette altid på forhånd aftales direkte med Sørup Herregaard - idet der kan blive tale om betaling af en afgift (”proppenge”).

Er der udstillere der ønsker at leje specielle AV midler, aftales og afregnes dette ligeledes separat med Sørup Herregaard.

Torsdag den 10. september 2015

PROGRAM
08:30 - 09:00 Registrering og kaffe

09:00 - 09:10 Velkomst og præsentation af dagens program
v/ Formand for DBF, Jørgen Schou

09:10 - 09:30 Ringsted – midt i mulighederne
v/ Borgmester Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune

Ringsted har vokseværk og sprudler af virkelyst. I de seneste 10 år har kommunen fået 3.000 nye borgere, mange nye virksomheder og masser af spændende butikker – bl.a. Danmarks eneste outlet-by. Ringsteds borgmester byder velkommen og giver et bud på fremtidens Ringsted set i lyset af den nye jernbane fra Ringsted til København samt Femern-forbindelsen.

09:30 - 10:00 Broer på København-Ringstedbanen
v/ Erling Kock Jepsen, Züblin A/S
Nybygningen af jernbanestrækningen mellem København og Ringsted, er det første højhastighedsbaneprojekt i Danmark. Züblin’s del af kontrakten indeholder opførelsen af 23 bro- og tunnelbygværker. Med udgangspunkt i de specielle udfordringer, som dette projekt giver, præsenteres entreprenørens erfaringer med betonarbejdet.

10:00 - 10:25  Nyt psykiatrisygehus i Slagelse – et fagligt fyrtårn i international skala?
v/ Christian Karlsson, Karlsson arkitekter aps
Projektet er med 44.000 m2 det største psykiatribyggeri i nyere tid og er netop indviet. Psykiatrisygehuset skal indeholde plads til 190 patienter fordelt på både almenpsykiatrisk, rets-psykiatrisk og sikrede afsnit. Arkitekten bag projektet orienterer om byggeriet med særlig fokus på anvendelse af in-situ beton og betonelementer.

10:25 - 11:15 Pause

11:15 - 11:40 Brand i tunneler og krav til brandbeskyttelse
v/ Finn Gottfredsen, COWI A/S
Siden de store brande i flere Alpetunneler omkring årtusindskiftet har der været stor opmærksomhed på risikoen for brande i trafiktunneler. Dette har ført til stærkt øget fokus på betons opførsel under brand samt udviklingen af en række produkter til brandbeskyttelse af betonkonstruktioner under ekstreme temperaturpåvirkninger.

11:40 - 12:05  Brightwall – dagslys igennem betonvægge
v/ Johannes Portielje Rauff Greisen, Teknologisk Institut
I BrightWall projektet, udvikles en innovativ betonløsning med indlejring af optisk teknologi og varmeisolering i præfabrikerede sandwichpaneler. Disse kan skræddersys til specifikke bygningsapplikationer og giver mulighed for kontrolleret transmission og udnyttelse af naturligt lys i fremtidens bygninger.

12:05 - 12:30 Niels Bohr bygningen
v/ Kaare K.B. Dahl, Rambøll A/S
Med helt specielle krav til bygningens betonkonstruktioner er Niels Bohr bygningen noget ud over det sædvanlige. Forskernes krav til bygningen er bl.a. at opnå de mest vibrationsfrie laboratorier i Danmark. Derudover er magnetfelter bandlyst. Eksempelvis er feltet fra et S-tog på 1½ km afstand alt for stort!

12:30 – 14:00 Frokost

14:00 – 14:25 Perlekædebroer - En idé bliver til virkelighed
v/ Nicky Eide Viebæk, Abeo
Et nyt elementbroskoncept er nu blevet til virkelighed i Danmark. Den første Perlekædebro står nu færdig over Skjern Å. De faglige udfordringer, som entreprenøren mødte undervejs i processen med at bygge broen, vil blive gennemgået.

14:25 - 14:50 200 m lang højbro over Susådalen ved Næstved
v/ Poul Nørmark, Arkil A/S
Omfartsvejen nord om Næstved går fra rundkørslen ved Vestre Ringvej og Slagelsevej til Køgevej øst for byen. Som en del af projektet bygger Vejdirektoratet en højbro over Susådalen. De første bilister vil kunne køre på den samlede omfartsvej senest i 2016. Entreprenøren orienterer om projektet og de udfordringer, der er/har været forbundet hermed.

14:50 - 15:15 Den nye Storstrømsbro til 4,2 milliarder kroner er nu vedtaget
v/ Niels Gottlieb, Vejdirektoratet
Den nye Storstrømsbro, der anlægges over Storstrømmen mellem Masnedø og Falster, bliver næsten fire kilometer lang og får en samlet bredde på ca. 24 meter. Vejdirektoratet vil orientere om projektets stade, herunder de visioner, der ligger til grund for broens udformning. Desuden sættes fokus på betonkravene, og afvigelser i forhold til de sædvanlige krav vi kender fra AAB for Betonbroer.

15:15 - 16:00 Pause

16:00 - 16:25 Beton og bølger
v/ Preben Skaarup, Preben Skaarup Arkitekter
Brugerne af den jyske vestkyst skal tilbydes store oplevelsesmuligheder, god tilgængelighed og høj sikkerhed. Turismen skal udvikles, uden at det går ud over den autenticitet, som er så tiltrækkende for de besøgende. Beton er det gennemgående materiale i en række projekter anlagt i mødet mellem hav og land.

16:25 - 16:50 Arbejdet som ingeniør på Bosperus Tunnellen i Istanbul
v/ Claus Iversen, Femern
Der gives en kort gennemgang af byggeriet af verdens dybeste (60 m) sænketunnel under det stærkt trafikerede Bosphorus. Indlægget krydres med personlige oplevelser om udfordringerne ved at etablere det nødvendige samarbejde mellem de forskellige kulturer på et så stort og vigtigt projekt.

16:50 - 17:00 Introduktion til fredagens ekskursion
v/ Birgitte Leth, Force og Anders Haumann, COWI

Tak for i dag
v/ Formand for DBF, Jørgen Schou

19:00 – 19:30 Velkomstdrink

19:30 -  Festmiddag

 

Fredag den 11. september 2015

EKSKURSION
Vi skal ned og se på Højbroen over susådalen ved Næstved guidet af Poul Nørmark fra Arkil. Dalbroen er opført som en pælefunderet, slapt armeret betonbro med en 200 m sammenhængende brodrager og 4 karakteristiske V-søjler. Ved ekskursionen vil de igangværende arbejder vi kan se særligt omhandle opstilling af stillads og form i hele ådalen. Arkil vil desuden være i gang med at lægge gitterdrager ud over Susåen med et spænd på 43 meter.

Herefter kører vi ud og ser på forskellige broarbejder i forbindelse med København – Ringstedbanen fremvist af Erling Kock Jepsen fra Züblin. Hvilke arbejder vi skal se vil blive besluttet umiddelbart inden Betondagen således, at den eller de mest interessante byggepladser på selve tidspunktet vil blive besøgt.

Til frokost kører vi over til Støvlet Katrines Hus i Sorø, hvor vi vil nyde en fantastisk frokost!

HUSK som altid: Hjelm og sikkerhedssko.

PROGRAM
9:00 Afgang med bus
9:30 Ankomst på byggeplads: Broen over Susådalen
10:30 Afgang med bus
11:00 Ankomst på byggeplads: København – Ringstedbanen
12:00 Afgang med bus
12:30 Frokost i Støvlet Katrines Hus
13:30 Afgang med bus
14:00 Forventet ankomst til Sørup Herregaard

Bemærk venligst at de anførte tidspunkter på ekskursionen er ca. tider, og at mindre ændringer i programmet kan forekomme.

 

Tilvalg

Antal der deltager i festmiddag
kr. 0
Udstillergebyr ikke firmamedlem
kr. 5.000
Antal udstillere i alt på standen (max. 3)
kr. 0
Antal overnatning Sørup Herregaard 9.-10. september kr. 650 (egen afregning)
kr. 0
Antal overnatning Sørup Herregaard 10.-11. september kr. 650(egen afregning)
kr. 0
Ekskursion den 11. september
kr. 350

Kommende arrangementer
fra Dansk Betonforening

7 nov.
Obduktion af en betonkonstruktion – hvordan finder vi ud af (næsten) alt ??
  • Danmarks Tekniske Universitet, Bygning 127, rum 013, Lyngby
  • onsdag d. 07. november kl. 17:15
13 nov.
Den bæredygtige byggeplads og Cirkulær økonomi i Byggesektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 13. november kl. 16:45
19 nov.
Rogfast-forbindelsen - spektakulær anlægskonstruktion med tunnel 390 meter under havoverfladen
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 19. november kl. 16:00
26 nov.
Bella Sky Hotel: Design og bygning af verdens skæveste hotel
  • SDU - Syddansk Universitet - Odense, Odense M
  • mandag d. 26. november kl. 16:00
28 feb.
Green Transition of Cement and Concrete Production in Denmark
  • Danish Technological Institute, Taastrup
  • torsdag d. 28. februar kl. 09:00
Se alle kommende arrangementer fra Dansk Betonforening

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close