18-11-2018 07:16:32

Tinglysning og ejerlejligheder

”Tinglysning og ejerlejligheder” er det femte af 6 kurser i den af PALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i de forudgående kurser.
Arrangør: PLF

”Tinglysning og ejerlejligheder” er det femte af 6 kurser i den af PALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i de forudgående kurser.

Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen. Kurset er åbent for alle, men assistenter med mindre end 4 års ansættelse i praksis vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning.

Kurset omhandler de praktiske aspekter af tinglysning af dokumenter vedr. adkomst, pant og servitutter med fokus på landinspektørens traditionelle opgaver, samt opdeling i ejerlejligheder mv.

• Dokumentkrav
• Overdragelse og overdragelsesdokumenter
• Ejerlejlighedsopdeling
• Panthaverafklaring
• Servitutter
• Kære

Kurset er en kombination af indlæg baseret på erfaringer og eksempler fra praksis, diskussion i plenum og – i mindre omfang – gruppearbejde.

Inden kursets start sendes en elektronisk kursusmappe med relevant materiale.

Kursuslærere
Erfarne kræfter fra praksis

Kursusleder
Poul Moesgaard, LE34 A/S, Køge

Kursusafgift
6.000 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA.
6.300 kr. + moms for øvrige deltagere.

Tilmeldingsfrist
24. november 2015.

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 26. oktober 2015 betales 25 %
Ved afmelding efter d. 17. november 2015 betales 100 %

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close