17-11-2018 10:14:51

Trafikafvikling og fremkommelighed ved arbejde på veje i drift

Vejdirektoratet har igennem mange år har udgangspunkt i fremkommelighed, når arbejder på veje i drift gennemføres. Det gælder såvel ved mindre vejarbejder, som ved større arbejder som f.eks. Holbækmotorvejens udvidelse.
Arrangør: IDA Trafik og byplan

Med vedtagelsen af den nye vejlov har der fra regeringens og organisationernes side været stort fokus på fremkommeligheden, særligt ved vejarbejder og i forhold til koordinering af disse.

Pt. foregår der en række større anlægsarbejder i bl.a. Hovedstadsområdet, udført af både Vejdirektoratet som eksterne aktører. Det betyder, at det er svært at bevæge sig længere strækninger uden at blive påvirket af vejarbejde. Vejdirektoratet arbejder derfor for at koordinere og optimere trafikafviklingen med henblik på at sikre, at trafikanterne generes så lidt som muligt.

De omfattende anlægsarbejder forventes at fortsætte. Med anlæg af en letbane i Ring 3, en ny forbindelse over Femeren, den sidste etape af Frederikssundsmotorvejen mm. vil der fortsat foregå store anlægsarbejder i mange år fremover, der også kommer til at påvirke trafikken på de kommunale veje. Med udgangspunkt i den nuværende situation i Hovedstadsområdet vil der blive givet en række eksempler på, hvad der findes af muligheder for at sikre trafikafviklingen.

Formålet er, at give bl.a. de kommunale trafikansvarlige en indsigt i nogle af de procedurer og redskaber, der kan sikre en så god trafikafvikling som muligt – nu og i fremtiden.

Kommende arrangementer
fra IDA Trafik og byplan

28 nov.
Stationsnær byfortætning - kan vi få det hele?
  • IDA, København V
  • onsdag d. 28. november kl. 15:00
29 nov.
Ledelse der styrker 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 29. november kl. 09:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close