19-11-2018 15:03:16

Transformation og Tilpasning af det danske bylandskab

Det danske bylandskabs udformning og kvaliteter udfordres i dag i både små og store byer af samfundets strukturelle ændringer: emigration fra land til by, infrastrukturelle udbygninger og prioriteringer, omlægning fra industri til serviceerhverv m.m.
Arrangør: Nordjyske Planlæggere, IDA Nord
 

Nogle byer oplever markant befolkningsvækst eller -tilbagegang, nogle oplever markante ændringer i forholdet mellem erhverv og bosætning, og nogle byer oplever, at deres status og betydning på regionalt/nationalt niveau enten stiger eller svækkes. Dette stiller krav til byernes fysiske tilpasningsdygtighed i forhold til demografi, erhverv, turisme m.m.

Dette adresseres på heldagsseminaret, hvor danske forskere og praktikere formidler aktuel viden på området. På seminaret ønsker vi at diskutere de danske bylandskabers transformation og muligheder for tilpasning til de eksisterende realiteter og fremtidige forhold. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i en teoretisk ramme
omkring urban transformation, og gennem en række ældre og nye cases diskutere erfaringer og visioner for tilpasning.

Seminaret afholdes i Aalborg og er åbent for forskere, praktikere og andre interesserede fra hele landet.

Program ses på denne side

Tilmelding foregår til Birgith Skipper Holstein på e-mail adr.: bsth@create.aau.dk efter først-til-mølle princippet, det er gratis at deltage.

 

Kommende arrangementer
fra Nordjyske Planlæggere, IDA Nord

5 dec.
FILM I BIFFEN MED NORDJYSKE PLANLÆGGERE: The Experimental City
  • Biffen, Aalborg
  • onsdag d. 05. december kl. 15:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close