15-11-2018 13:56:10

Tryghed, overvågning og video i det offentlige rum?

Teknologisk overvågning i det offentlige rum er det udelukkende godt eller er det vejen ind i et Big Brother-samfund? Er du mere tryg ved, at dit elektroniske fodspor og video kan følge, guide og overvåge dig overalt?
Arrangør: IDA Teknologivurdering
Medarrangør: IDA IT

Med mobilen tændt og en video på hver gadehjørne, følges og registreres din færden konstant. Vi stiller spørgsmålet, om og hvordan vi i Danmark skal anvende de mulige overvågningsteknologier?

Det store spørgsmål er, om det elektroniske fodspor og video i det offentlige rum giver en større tryghed og støtte, når du enten guides gennem byen af mobilernes placeringstjenester eller videoen over butikken måske opfanger en mulig forbrydelse? Forhindrer eller dæmper video de kriminelle i at udøve deres aktiviteter, eller er det falsk tryghed for borgerne? Øger det opklaringsprocenterne, når ulovligheder begås? Intimiderer mobilens konstante teknologiske overvågning i stedet borgernes almindelige privatliv og aktiviteter, og ændrer vi adfærd, når vi ved, at vores færden registreres med sted og tid og lagres af ukendte i private og offentlige databaser? Offentlig transport, taxa,  gader og stræder har allerede overvågning.  Google, mobiloperatører ved, hvor du er konstant, og har vi allerede godtaget det som borgere? I England har man CCTV overalt. Big Brother-samfundet - er det lige om hjørnet?

Hvad mener du? Kom og hør, hvad Datatilsynet mener om den overvågning og videoregistrering, der finder sted i det offentlige rum, og Fonden Teknologirådet har i 2014 afsluttet et EU-projekt SurPRISE, hvor borgerne i Europa er blevet spurgt om deres opfattelse af videoovervågning. Peter Lauritsen, lektor ved Medievidenskab, har forsket i overvågning, og han har et bud på, hvordan vi skal forholde os.

Program:
13:00: Intro af IDA Teknologivurdering ved Formand Hans Jørgen Brodersen
13:15: Datatilsynet ved Kontorchef Lena Andersen:
Lovgivningen skal sikre både samfund og den enkelte borger - hvad er reglerne og rettighederne nu og i fremtiden, men ikke mindst på hvilket grundlag laves reglerne?
14:00: Fonden Teknologirådet ved Projektleder Anne Kirstine Smith Lygum:
EU-SurPRISE-projektet – har set på befolkningerne i Europas holdning til videoovervågning. Også i Danmark - Hvad er er erfaringerne, og hvilke anbefalinger kan Fonden konkludere ud fra projektet.
14:45: Let forfriskning
15:00: Oplæg af Lektor Peter Lauritsen, Aarhus Universitet: "Farvel Big brother". Er Big Brother ren fiktion, eller giver big data-overvågningen store fordele for individdet og samfundet.
15:45: Derefter debat mellem tilhørere og oplægsholdere
16:30: Afslutning

Kommende arrangementer
fra IDA Teknologivurdering

27 nov.
Miljøstrategisk Årsmøde 2018
  • AAU-CPH, København SV
  • tirsdag d. 27. november kl. 08:30
24 jan.
Industri 4.0 - Fremtidens intelligente industri
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 24. januar kl. 08:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close