12-12-2018 16:13:20

Ude af øje, ude af sind, ude af kontrol

Arrangør: EVA udvalget
 

Afløbssystemer og renseanlæg ligger under pres fra øgede vandmængder, skrappere krav til beskyttelse af miljøet og befolkningens berettigede krav om sundhed. Der ligger et meget stort potentiale i at optimere driften af afløbssystemer og renseanlæg på baggrund af kendskab til den aktuelle tilstand i hele systemet sammen med en prognose for den fremtidige tilstand. Det styres i dag på renseanlæg – men kun ganske få steder ses integreret styring af afløbssystemer og renseanlæg.

EVA udvalget har inviteret forskningsplatformen SWI til at komme og præsentere deres resultater på et EVA temamøde.

Som noget nyt vil mødet foregå på DTU i Lyngby d. 11. marts og på AAU i Aalborg d. 13. marts.

 

09:00 Kaffe og Rundstykker


09:30 Velkomst og indledning.

V/Kasper Juel Berg, Eva-udvalget


09:40 Hvad er SWI
Præsentation af det ambitiøse forskningsprojekt Storm- and Waste water Informatics SWI.

V/Peter Steen Mikkelsen, Lektor - DTU


10:00 Recipient og Sundhed

Adressering af sundhedsproblematikken i forbindelse med overløb og oversvømmelser. Herunder en kvantitativ mikrobiel risikoanalyse for recipienterne.

V/NN


10:25 Pause


10:40 Radar

Hvor langt er vi med Radar i Danmark?

· Kombinering af nedbørsmålinger fra C- og X-båndsradarer.

· Præcisering af nedbørsprognoser

· Integreret kalibrering af vejrradar og afløbsmodel – kombination af information fra regnmålere, in situ-sensorer i afløbssystemet samt regnens temporale og spatiale variabilitet

· Forbedring af radardata til afløbsteknisk modellering i forhold til analyser og realtidsstyring.

V/Jesper Ellerbæk Nielsen, Ph.d. - AAU, Malte Skovby Ahm, Ph.d. - AAU og Michael Rasmussen, Lektor - AAU

 

12:00 Frokost


13:00 Modellering af afløbssystemer, Usikkerheder, stokastiske modeller ecipient og Sundhed
• Udvikling af metoder til at assimilere målinger fra afløbssystemet i fysisk baserede modeller som Mike Urban samt at undersøge, hvorledes de assimilerede målinger påvirkes af diverse fejlkilder.

• Stokastisk forecasts af regnvandsmængder i forbindelse med afløbsmodellering, herunder real time control. Dette gøres med Greybox modellering.

V/Morten Borup, Ph.d. - DTU, Roland Löwe, Ph.d. - DTU og Peter Steen Mikkelsen, Lektor - DTU


14:30 Pause


15:00 Renseanlæg
• Hvordan opfører efterklaringstankene under øgede hydraulisk belastning og udvikling af simple modeller som kan anvendes til styring af efterklaringstankene under regn.

• Hvilke metoder findes der for at forøge den hydrauliske kapacitet af renseanlæg under regn og praktiske erfaringer fra Spildevandscenter Avedøre.

V/Elham Ramin Ph.d. – DTU og Anitha K. Sharma, posdoc - DTU


15:30 Modellerings perspektiv

Fremtiden for modellering på afløbssystemer.

V/Morten Grum, Krüger


16:00 Afsluttende bemærkninger.

V/Kasper Juel Berg, EVA-udvalget


16:10 Tak for i dag og kom godt hjem!

Deltagergebyr:
Medlem af EVA kr. 1300
Øvrige kr. 1450
Ingeniører, ikke medlem af IDA kr. 3450
Studerende gratis

Tilmelding:
Tilmeld dig på IDAs hjemmeside: http://ida.dk/arrangementer på arr. nr.: 996678 for deltagelse i Lyngby og arr. nr. 996680 for deltagelse i Aalborg.

Du kan også sende en mail til: moede@ida.dk, hvor du opgiver: arr. nr. , navn, adresse, tlf. nr.; helst fødselsdato og oplysning om du er ingeniør eller ej. (Arrangementet er åbent for alle).

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close