14-12-2018 07:33:58

Udfordringer med klimatilpasning i kystnære byer

Kystnære byer over hele landet skal ruste sig til en fremtid med havvandsstigning og stormflod. Ny guide samler syv gode eksempler på klimatilpasning i kystnære byer og kommer med anbefalinger til helhedsorienteret klimatilpasning.
Arrangør: BYG Sjælland, IDA Sjælland
Medarrangører: IDA Byg, IDA København, IDA Risk, IDA Sjælland, IDA Trafik og byplan

Havvandet stiger gradvist og over en lang årrække. Men allerede nu er der behov for, at kommuner langs kysten lægger en strategi for, hvordan man vil gøre byerne robuste til fremtidens klima. Skal man fortsætte med at udvikle nye byområder langs vandet? Bygge højvandsmure og diger? Eller skal man hellere trække fremtidige investeringer længere ind på land? Svaret er langt fra entydigt, og om det giver mest mening at flytte, beskytte eller tilpasse byområder, afhænger af de lokale muligheder og lokale udfordringer.

Program:

Kl 16:45 Kaffe/te

Kl 17:00 Indledning ved IDA Byg Sj. v/ Keld Olsen og gennemgang af programmet

Kl 17:05 Udfordringer med klimatilpasning i kystnære byer v/ Mikkel Suell Henriques, Realdania

Kl 17:50 Forskning og optimering af brugen af klimadata v/ Seniorforsker Martin Drews, DTU Management

Kl 18:30 Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl 19:00 Byernes udfordringer med havvandstigning og stormflod v/ Jeppe Sikker Jensen, Cowi

Kl 19:45 DHI projekter og simulering af fremtidige hændelser v/ Nils Drønen, DHI

Kl 20:30 Tak for i dag ved IDA Byg Sj. v/ Keld Olsen

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål

Nærmere uddybning af programmet:

Udfordringer med klimatilpasning i kystnære byer v/ Mikkel Suell Henriques, Realdania

Havvandet stiger gradvist og over en lang årrække. Men allerede nu er der behov for, at kommuner langs kysten lægger en strategi for, hvordan man vil gøre byerne robuste til fremtidens klima. Skal man fortsætte med at udvikle nye byområder langs vandet? Bygge højvandsmure og diger? Eller skal man hellere trække fremtidige investeringer længere ind på land? Svaret er langt fra entydigt, og om det giver mest mening at flytte, beskytte eller tilpasse byområder, afhænger af de lokale muligheder og lokale udfordringer.

Forskning og optimering af brugen af klimadata v/ Seniorforsker Martin Drews, DTU Management

Prognoser for fremtidens klima såsom hvor højt vandet stiger, hvor meget nedbør vi kan forvente, eller hvor ofte vi kommer til at opleve ekstremt vejr som storme, stormfloder og ekstrem regn har det samme problem. Vi skal kende usikkerheden på fremskrivningerne - og en usikkerhed skal kunne formidles til dem, der skal bruge fremskrivningerne til at træffe de rigtige beslutninger; for eksempel i forhold til at klimasikre byer og kyster. Samtidig er mængden af klimadata eksploderet, uden at det nødvendigvis har givet os større indsigt, hverken i forhold til nogle af de ubesvarede naturvidenskabelige spørgsmål eller væsentlig øget anvendeligheden af klimainformationer til fx klimatilpasning. Resultater fra et nordisk forskningsprojekt med deltagelse af bl.a. DTU og DMI, der for nylig er publiceret i Nature Climate Change, peger på, at man ved mere systematisk at anvende statistikken i klimaforskningen kan forbedre både anvendelsen og kommunikationen af klimainformationer. Indlægget vil give bud på, hvorledes relevante statistiske metoder kan hjælpe med til at forbedre brugen af klimadata såvel som integrationen med andre typer af data inden for den kystnære klimatilpasning; herunder et nyt 3-årig projekt støttet af Innovationsfonden, COHERENT, der med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang skal styrke indsatsen inden for oversvømmelser ved kyster.

Byernes udfordringer med havvandstigning og stormflod v/ Jeppe Sikker Jensen, Cowi

En ny analyse af historiske observationer af stormflod fra øst, giver anledning til overvejelser omkring hvor høje vandstande vi kan forvente ifm. stormflod i de områder der er truet af stormflod ved vinde fra øst. Hvor er udfordringerne størst og hvilke typer af byområder er mest udsatte. COWI har udført en samfundsøkonomisk analyse for Realdania, som giver et bud på den samlede samfundsøkonomiske udfordring for byer i Danmark, såfremt vi ikke gør mere for at beskytte byerne.

DHI projekter og simulering af fremtidige hændelser v/ Nils Drønen, DHI

Klimatilpasning og klimasikring af byer mod skader fra oversvømmelse fra havet bør ideelt set være funderet i en afvejning af investeringen i oversvømmelsesbeskyttelse på den ene side og planlægning og udvikling af beredskab på den anden side.

En sådan afvejning kan med fordel basere sig på helhedsorienterede analyser og planlægning af både permanente og mobile tiltag, der adresserer kort- og langtidseffekter.

Modelbaserede risikoanalyser med og uden tiltag giver et godt fundament for investeringsbeslutninger over længere perioder, og tilføjes beredskabet i planlægningen kan man med modellerede scenarier og varslingssystemer adressere og reducere den akutte fare for ødelæggelser ud over sikringsniveauet.

I alle tilfælde vil det ofte være centralt at supplere overordnede storskala klimadata med analyser af dynamiske og lokale effekter, f.eks. i de indre danske farvande og fjorde, samt vurderinger af værst tænkelige scenarier.

I dette oplæg vil DHI diskutere mulighederne for at optimere kystnære byers klimaindsats overfor oversvømmelse af havvand. Vi vil give et bredt overblik over en række relevante projekter gennemført igennem tiden og slutte af med at diskutere de nyeste tiltag og udviklinger af modeller og beslutningsstøttesystemer, der kombinerer hydrauliske beregninger med økonomiske modeller til både langsigtede risikoanalyser og analyser af ekstremhændelser, f.eks. i sammenhæng med et nyt tværfagligt forskningsprojekt COHERENT.


Det er gratis at deltage dog opkræves et gebyr på DKK 200,-, dersom evt. afmelding ikke sker inden 3. dage før afholdelsen.

Er du ikke medlem af IDA eller har du ikke i forvejen en brugerprofil skal du oprette en brugerkonto her
https://universe.ida.dk/bruger/login/

Brugerprofilen giver dig adgang til at tilmelde dig arrangementer, deltage i debatten på Universe og downloade præsentationer fra vores arrangementer. Bemærk, ved oprettelse af brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

Kommende arrangementer
fra BYG Sjælland, IDA Sjælland

9 jan.
Cognitive Buildings, hvor langt er vi kommet og mulighederne fremover
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 09. januar kl. 16:45
21 feb.
Optimering og brugen af de digitale teknologier indenfor byggesektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 21. februar kl. 16:45
13 mar.
Optimering brugen af grønne energikilder til transportsektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 13. marts kl. 16:45
27 apr.
Besøg på Vordingborg Slot og det nye Danmarks Borgcenter
  • Indgang til Danmarks Borgcenter, Vordingborg
  • lørdag d. 27. april kl. 10:00
Se alle kommende arrangementer fra BYG Sjælland, IDA Sjælland

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close