22-10-2018 12:14:30

Udfordringer ved facader udført med glaskonstruktioner og pudsede facader

Ved mødet behandles glaskonstruktioner, som er en stadig større del af bygningers facadeudformning, men som kun få har kendskab til. Desuden vises eksempler på pudsproblemer på forskelligt underlag, som murværk, isolering og pladematerialer.
Arrangør: IDA Syn og skøn

Glaskonstruktioner er en stadig større del af bygningers facadeudformning. Det er få, som har kendskab til disse specielle bygningsdeles projektering og udførelse. IDA Syn og Skøn har derfor indbudt to erfarne ingeniører - Lars Jørgensen, Ole G. Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirme ApS samt Carl Axel Lorentzen, Glasfakta - til at fortælle om erfaringer og vise løsninger og problemstillinger ved disse specielle konstruktioner.

Herudover vil ingeniørerne Keld Egholm, Erik Brandt og Tommy Bunch-Nielsen fortælle om forskellige former for pudsløsninger og hvad de kan afstedkomme af problemer, fx puds på murværk, fiberarmeret puds på udvendig facadeisolering og puds på pladematerialer. Herunder fortælles om ventilerede og ikke-ventilerede konstruktioner samt vindtætte afdækninger i facader.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close