27-05-2018 13:52:45

Ulandsfagligt Selskabs generalforsamling

OBS! Bemærk ændret tidsrum idet udviklingsminister ikke længere deltager.
Arrangør: IDA Global Development

Ulandsfagligt selskabs årlige generalforsamling.

Dagsorden

1.     Valg af dirigent

2.     Årsberetning

3.     Forelæggelse af selskabets årsregnskab til godkendelse og decharge

4.     Fremtidigt arbejde i selskabet samt budget for løbende år

5.     Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde

6.     Indkomne forslag – der var ved fristens udløb 6. februar indkommet forslag

7.     Valg af to bestyrelsesmedlemmer

8.     Valg af kritisk revisor

9.     Eventuelt

Der gøres gøres der opmærksom på: (1) at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skulle have været bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 6. februar; og (2) der vil være nyvalg af to medlemmer til bestyrelsen idet Nina Wernberg og Anders Serup Rasmussen begge har siddet i to perioder og kan derfor ikke kan genvælges.

Dagsorden iflg. vedtægter kan yderligere findes længere nede på siden som vedhæftet fil.

Kommende arrangementer
fra IDA Global Development

28 maj.
Bæredygtige og smarte megabyer
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 28. maj kl. 17:00
12 jun.
Afrikas infrastruktur – en sag for danske fonde?
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 12. juni kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close