16-10-2018 03:51:49

Ulandsfagligt Selskabs generalforsamling

OBS! Bemærk ændret tidsrum idet udviklingsminister ikke længere deltager.
Arrangør: IDA Global Development

Ulandsfagligt selskabs årlige generalforsamling.

Dagsorden

1.     Valg af dirigent

2.     Årsberetning

3.     Forelæggelse af selskabets årsregnskab til godkendelse og decharge

4.     Fremtidigt arbejde i selskabet samt budget for løbende år

5.     Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde

6.     Indkomne forslag – der var ved fristens udløb 6. februar indkommet forslag

7.     Valg af to bestyrelsesmedlemmer

8.     Valg af kritisk revisor

9.     Eventuelt

Der gøres gøres der opmærksom på: (1) at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skulle have været bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 6. februar; og (2) der vil være nyvalg af to medlemmer til bestyrelsen idet Nina Wernberg og Anders Serup Rasmussen begge har siddet i to perioder og kan derfor ikke kan genvælges.

Dagsorden iflg. vedtægter kan yderligere findes længere nede på siden som vedhæftet fil.

Kommende arrangementer
fra IDA Global Development

9 nov.
IDA Bæredygtighedskaravanen: Besøg hos KLS Pureprint A/S og Chr. Hansen A/S
  • KLS Pureprint A/S, Hvidovre
  • fredag d. 09. november kl. 12:30
22 nov.
Er danske erfaringer relevante for myndighederne i andre lande?
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 22. november kl. 17:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close