16-10-2018 01:43:09

Ulykker – safety walk – sikkerhedskultur

Arrangør: IDA Arbejdsmiljø

Ulykkesforebyggelse er under konstant udvikling i virksomhederne.  Det betyder nye udtryk og andre måder at organisere forebyggelsen på. På mødet vil vi præsentere erfaringer og metoder, som sætter fokus på adfærd på arbejdspladserne i relation til ulykkesforebyggelsen og indflydelsen på arbejdsmiljøet i øvrigt - sikkerhedskulturen.

Mødet vil præsentere oplægsholdere fra virksomheder, som arbejder bevist med disse metoder.
Hvad er Safety Walk? (kilde Region Midtjylland)
Kernen i vellykket arbejdsmiljøarbejde er ArbejdsPladsVurdering (APV) og Arbejdsmiljøgennemgange. Safety Walk sammenkobler disse, og er en hurtig metode til at få overblik over arbejdsmiljøet på.

Safety Walk er baseret på
• en positiv dialog med kolleger og ledelse omkring muligheder for at forbedre arbejdsmiljøet.
• en gennemgang af arbejdspladsens arbejdsmiljø, hvor der er fokus på et enkelt element, fx belysning eller forflytning mv.

Safety Walk adskiller sig fra de halvårlige arbejdsmiljøgennemgange, som er en gennemgang/screening af alle arbejdsmiljøforhold, og som udelukkende foretages af arbejdsmiljøgruppen. Safety Walk foretages derimod på afdelingens eget initiativ og med egne lokale fokusområder.

Det anbefales, at Safety Walks indarbejdes i arbejdsmiljøgruppens årshjul for arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøgruppen kan med fordel tage afsæt i de ting, der kommer frem i APV'en.
Safety Walk aftales i og foretages af arbejdsmiljøgruppen og gerne sammen med en ”nøgleperson” indenfor det område, der er fokus på.

Synlighed i løsningen af arbejdsmiljøproblemer er en væsentlig del af Safety Walk og inviterer til dialog med kollegerne omkring arbejdsmiljøet.

Sikkerhedskultur kan defineres som grundlæggende værdier, vaner og opfattelser, der har betydning for dem, der arbejder i virksomheden. Sådanne grundlæggende værdier præger lederes og medarbejderes holdninger til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Sikkerhedskulturen handler i høj grad om forebyggelsen af arbejdsulykker, og er de fælles værdier, vaner og opfattelser der har betydning for, hvordan både ansatte og ledelse forebygger risici og ulykker.
Det er sjældent den enkelte medarbejders adfærd alene, som udgør et sikkerhedsproblem. Det handler derimod ofte om, hvilken sikkerhedskultur – hvilke værdier og holdninger omkring sikkerhed der findes på en arbejdsplads.


Program:

12.30-12.40  Velkomst – Ved Asger Højland Lorentzen, SAM

12.40-13.30  Præsentation af VELUX – Østbirk Bygningsindustri og arbejdsmiljøarbejdet.

                                        Visioner for at undgå ulykker i VELUX
                                        Arbejdsmiljøpolitik
                                        VELUX´s Sikkerhedsprincipper
                                      

13.30-13.:45  Pause

13.45-14:30  Præsentation af Safety Excellence projektet
                       Kritiske standarter, safety walk og  effekter af arbejdsmiljøfokus
                       Ved Steen Christian Jensen, Quality HSE

14.30-15.00  Debat

15.00-15.10  Afslutning og tak for i dag

Kommende arrangementer
fra IDA Arbejdsmiljø

30 okt.
Støv-udsættelse og effekter i arbejdsmiljøet
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 30. oktober kl. 12:30
7 nov.
Forbedring af arbejdsmiljøindsatsen – ja tak, men hvordan?
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 07. november kl. 12:30
26 nov.
Hands-on: Styrk arbejdsmiljøet med medarbejderne (SAM)
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 12:30
3 dec.
Hands-on: Risikostyring ved hjælp af Stoffenmanager og hjælp til søgning af viden om kemiske stoffer
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 03. december kl. 12:30
30 jan.
Produktivitet og indeklima-IV20 indeklimavurdering
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 30. januar kl. 12:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Arbejdsmiljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close