16-10-2018 14:29:04

Upgrade 15 – Renovering af det industrialiserede byggeri

Unik konference med fokus på helhedsorienterede renoveringer baseret på social bæredygtighed, energi, indeklima, materialer, kulturhistorie m.m. Kom og hør fremragende indæg og kom med på site visits.
Arrangør: Bygningsteknisk Gruppe, IDA Østjylland
  
Transformationen af 60ernes boligbyggerier er for alvor i gang. Der er fokus på helhedsorienterede
renoveringer! Helhedsorienterede, fordi spørgsmålet om social bæredygtighed går hånd i hånd med de store arkitektoniske greb, hvor materialer, energi, livet mellem husene, kulturhistorie og indeklima er samlet i holistiske udsagn om fremtidens boliger i bymæssig kontekst. 
 
Temaer som beboernes inddragelse i forandring og gennemførelse, industrielle renoveringsløsninger, kulturarvs diskussionen, udenlandske perspektiver på dansk renovering, ændrede form- og materialeudtryk, samt nye integrerede energiløsninger i klimaskærmen, for blot at nævne nogle af de spørgsmål, der bliver taget op.UPGRADE 15 konferencen vil vise de aktuelle indsatser og diskutere den helhedsorienterede arkitektoniske tilgang til fremtidssikringen af boligbyggeriet fra 60erne og 70erne.
 
Konferencen ses i fortsættelse af en række konferencer i Aarhus gennem de senere år, SuRe10, Upgrade12, Energioptimering af det murede Byggeri 2013, som Arkitektskolen, FBBB og Arkitektforeningen arrangerer.
 
Program:
 
09.00 Studiebesøg Rosenhøj: Afgang med bus fra Godsbanen. Intro ved Direktør Leif Jensen, Boligforeningen Århus Omegn: Byggeplads Rosenhøj. Helhedsorienteret renovering af alment boligområde. Rundvisning ved beboerkontakt medarbejder Rosita Ahmadion og projektleder Jesper Finderup, Enemærke & Petersen 
 
10.30 Kaffe og croissanter på Godsbanen og indskrivning for de der ikke var med på studiebesøg
 
11.00 Introduktion til konferencen i Remisen: Helhedsorienterede renoveringer: Energi, 
 
11.20 Case: Rosenhøj, Viby Aarhus, Boligforeningen Århus Omegn - standardisering med variation
 
11.50 Case: Brøndby Strand, xx - ”Grønby Strand” Industrielle renoveringsløsninger
 
12.20 Perspektiv: Bæredygtige systemleverancer i byggeriet materialer, indeklima, arkitektur, bygningskultur, økonomi og social bæredygtighed Inge Vestergaard, arkitekt m.a.a. Arkitektskolen Aarhus Arkitekt og landskabsarkitekt: Arkitema, ingeniør: Viggo Madsen A/S entreprenør: Enemærke & Petersen og Vicotec Kirkebjerg Lars Kvist, kompetanceleder bæredygtighed, Arkitema Arkitekt: Domus, Entreprenør: Enemærke & Petersen Kurt Kjærgaard Christensen, sbs rådgivning A/S (ikke bekræftet) PhD projekt, CINARK KADK, støttet af Realdania og JJW arkitekter. Jan Schipull, arkitekt m.a.a. Vandkunsten
 
12.40 Frokostbuffet og snak på tværs
 
13.30 Key note: Konkurrencen Nordic Built vinder 2013 - Renovering: Ellebo Garden Room, 
 
14.00 Case: Kildeparken 2020 2. etape, Ravnkildevej, Aalborg, Himmerland Boligforening
 
14.30 Perspektiv: Koncepter for god luftkvalitet i boliger
 
14.50 Perspektiv: Energiforbrug i de renoverede boliger – betydning af brugernes hverdagspraksis.
 
15.10 Kaffe og kage
 
15.40 Case: Gellerup og Toveshøj, Aarhus, Brabrand Boligforening. Helhedsorienteret renovering
Ballerup, KAB: “Minor interventions with major impact” Adam Khan, Kahn Architects Arkitekt og ingeniør: Kærsgård & Andersen og Effekt, Landskabsarkitekt: SLA Jens Kærgaard, adm. direktør, partner Søren Pedersen, Passivhus.dk Kirsten Gram-Hanssen, Professor SBi/AAU
 
16.10 Case: Bellahøj renoveringen - Boligforeninger: KAB (SAB og AKB), fsb og AAB
 
16.40 Perspektiv: Superuse, - Aarhus Syd – ressourcehøst i stedet for affald
 
17.10 Outro: Modernismens bygninger – kulturarv til mennesker - renovering og genbrug og bydelsfornyelse. Samarbejde mellem kommune, boligforening, beboere og rådgivere
Projektchef Ole Bech Jensen, Brabrand Boligforening
 
Kulturarven møder fremtidens krav
Totalrådgiver: Arkitekt: Henning Larsen Architects
Erik Møller Arkitekter, Orbicon Rådgivende Ingeniører, GHB Landskab og Rekommanderet
Projektleder: Morten Ørsager, arkitekt m.a.a. og partner hos Erik Møller Arkitekter Stud. Arch. Guillermo Martin, Studio Architecture and Resources, Arkitektskolen Aarhus
 
Tak for i dag
 
Konferencens hjemmeside: http://upgrade15.aarch.dk/
Site Visit - Rosenhøj

Tilmelding til bussen sker i forbindelse med tilmelding på dette arr.nr. 313918.

 
 

Tilvalg

Plads på bus
kr. 0

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close