19-11-2018 12:52:24

Urban Future - bæredygtig byudvikling

Arrangør: IDA Trafik og byplan

Den 11. juni byder Ingeniøren velkommen til en konference om udviklingen af

fremtidens byer med deltagelse af og oplæg fra rådgivere, ingeniører, byplanlæggere og arkitekter.

 

Konferencedagen vil sætte fokus på, hvordan vi skal udvikle vores byer, så de både er attraktive

og lever op til behovet for grøn omstilling og at være parate til klimaforandringerne.

 

Ud over at blive opdateret med Danmarks mest spændende byudviklingscases og specialviden får

du rig lejlighed til at netværke og debattere byudvikling med fagfæller.

 

På dagen vil vi belyse de tre nedenstående emner, men alle samlet i ét spor.  ­

Dette betyder, at man har mulighed for at høre alle oplæg.

 

Attraktive byrum: Byerne skal udvikles i takt med, at befolkningen ønsker mere æstetiske

og mere anvendelige byrum. Kanaler, holme og havneanlæg i unikke materialer er med til

at øge både den oplevede og den økonomiske værdi.

 

Klimaparathed: Veje, stier, gårdanlæg, boldbaner og parkanlæg skal i fremtiden fungere som buffere for store vandmængder ved ekstremregn.

Men områderne skal også være gavnlige for biodiversiteten samt leg og sport i hverdagen.

 

Bæredygtighed: Danske byer er blandt de meste ressourceforbrugende i verden.

Der er behov for en mere bæredygtig energisektor, mere genanvendelse af materialer

og større ressourceeffektivitet.

 

Vi vil også gerne bringe jeres mest spændende projekt i spil. Derfor - som et helt særligt indslag - vil vi opfordre dig til at udfærdige og printe en lille poster, helst i A3-format,

 

med beskrivelse af jeres

◦kort projektbeskrivelse

◦tidsplan

◦overordnet mål

◦gevinster

◦udfordringer og løsninger

◦kontaktinformationer

illustration

 

således at I kan kontakte hinanden med henblik på yderligere faglig dialog.

 

Posterne hænger vi op i vores konferencesal til fælles inspiration og erfaringsudveksling.

 

Velkommen til en indholdsrig dag i Mediehuset Ingeniøren.

 

Tilmelding foregår hos urbanfuture.dk og IDA medlemmer får 25% rabat, således beløbet bliver kr. 840,- inkl. moms for deltagelse.

Kommende arrangementer
fra IDA Trafik og byplan

28 nov.
Stationsnær byfortætning - kan vi få det hele?
  • IDA, København V
  • onsdag d. 28. november kl. 15:00
29 nov.
Ledelse der styrker 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 29. november kl. 09:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close