22-10-2018 10:09:17

Vandet fra landet

Datoen er flyttet fra 17.11 til 27.11.2014
Arrangør: IDA Miljø


Senest i efterårsferien så vi det igen – når en våd periode afsluttes med en kraftig frontregn på 50-100 mm, kommer vandmasserne i voldsomme løb mod byer, veje og dæmningen.

Det er ikke sammenlignelig med et skybrud, som sætter byerne under vand. Vandet fra landet er et møde, som tager fat på beskrivelsen og løsninger på de oversvømmelser, der skyldes oversvømmelse som følge af langvarig regn i det åbne land.

Mødet indledes med en høj aktuel beretning om uge 42 i Nordjylland. Mange af jer har sikkert set billederne i TV, men hvorfor gik det så galt denne gang?.

Resten af dagen drejer sig om samme emne, med forskellige cases og vinkler på årsagerne, vores viden og muligheder for at imødegå oversvømmelserne.

Program

09.30-10.00   Registrering  og kaffe/te

10.00-10.15 Velkommen og introduktion til dagens program v/Lars Kaalund, IDA Miljø  
10.15-11.00 Efterårsferien regnede væk i Nordjylland. Beretning fra stedet v/Henrik Sørensen m.fl.,Hjørring Vandselskab
11.00-11.30 Naturstyrelsen samler trådene v/René Paul Hansen, Naturstyrelsen 
11.30-12.00 Nedbørsfordelingen i fremtiden v/Martin Olesen, DMI
   
12.00-13.00 Frokost     

13.00-13.30 Partnerskabet Vandet fra landet v/Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut 
13.30-14.00 Virkemidlernes betydning - et hurtigt overslag v/Jørn Torp Pedersen, Orbicon  
14.00-14.30 Varsling og klimafremskrivning af oversvømmelse fra vandløb - Gudenå case v/Torsten Vammen Jacobsen, DHI  
14.30-15.00 Klimasikring af Holstebro  mod oversvømmelser fra Storå ved opmagasinering af vand i Ådalen v/Jeppe Sikker Jensen,COWI
  
15.00-15.20 Kaffe pause
     
15.20-16.00 Robuste løsninger for klimatilpasning af byer i det åbne land, med eksempler fra Greve og Solrød v/Birgit Palludan, Greve Solrød Forsyning
 

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

6 nov.
Vandrådsarbejdet - erfaringer og ønsker til fremtidig inddragelse
  • Ferskvandscentret, Silkeborg
  • tirsdag d. 06. november kl. 09:30
9 nov.
IDA Bæredygtighedskaravanen: Besøg hos KLS Pureprint A/S og Chr. Hansen A/S
  • KLS Pureprint A/S, Hvidovre
  • fredag d. 09. november kl. 12:30
20 nov.
De nye Sentinel satellitter – nye muligheder i miljøovervågningen
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 14:00
21 nov.
Hvordan lærer man at arbejde professionelt med cirkulær økonomi?
  • Aalborg Universitet i København, København SV
  • onsdag d. 21. november kl. 14:00
26 nov.
Vandværkernes udfordringer med at sikre god vandkvalitet
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 09:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close