19-11-2018 05:01:35

Vandkølekredsen - Det rene vand eller ..?

CoolEnergy.dk vil fremover indgå som en del af Ajour. Dette giver allerede i år medlemmer af IDA KVT mulighed for at deltage på Ajour til medlemspris!
Arrangør: IDA Køle- & Varmepumpe teknologi

IDA Køle- & Varmepumpe Teknologi
Indbyder medlemmer af IDA KVT,IDA samt Dansk Køleforeningen m.fl. til et temaarrangement:

De skrappe danske kølemiddelrestriktioner har gjort etablering af vandkølesystemer til et must. Det betyder at der opstilles og etableres masser af anlæg. Dette sker ikke altid uden problemer og i langt de fleste tilfælde får selve køleanlægget skylden for ”problemerne”. Men er det nu også selve køleanlægget der er problemet?

Vi vil igennem en temaaften omkring vandkredsen på køleanlæg, kunne tilegne os viden om hvordan man undgår visse typer fejl, ved at være opmærksom både under projektering, installering, opstart og indregulering af vandkøleanlæg.

Vi vil denne aften have størst fokus på de udfordringer der er ved etablering og drift af kølevands-/brinekredsen, så vi fremadrettet kan sikre, at der installeres koldtvands køleanlæg med stor succes både teknisk og økonomisk og til glæde for fabrikanter, leverandører, installatør og ikke mindst slutbruger.


Kl. 17.00 Velkomst og kort præsentation.

Kl. 17.15
Pumpen – hjertet i vandsystemet v/Søren Qvick – Wilo pumper
- Hvordan vælger jeg pumpen til min opgave?
- Hvordan skal pumpen styres?
- Hvad bestemmer: flow, temperatur eller tryk?

Kl. 18.00 Pause med let anretning

Kl. 18.45
Ventiler og indregulering af vandsystemer v/Ove Haugen – Danfoss
- Hvilken ventil skal jeg vælge og hvad er dens funktion?
- Hvor placeres ventilen, så den sidder og virker korrekt?
- Hvordan skal den indstilles/indreguleres?

Kl. 19.30 ”Strække ben”-/Ryge-pause i 10 min.

Kl. 19.40
Vandkredsen og kølemaskinen v/Jan Hansen – Ahlsell
- Hvad skal jeg være opmærksom på før, under og efter installeringen?
- Brug af buffertank hvordan og hvorfor?
- Hvad betyder vandsystemets design/layout for brugen af kølemaskinen?

Kl. 20.30 Opsummering og spørgsmål i plenum

Kl. 21.00 Afslutning, og tak for i aften

Pris: Medlemmer af IDA KVT, IDA, Dansk Køleforening: kr. 375,-

Studerende: kr. 100,-, Alle andre: kr. 550,-.

Sted: DTU, bygn. 404, 2., Rum 215/217, Nils Koppels Allé, 2800 Kgs. Lyngby

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close