15-10-2018 21:34:42

Vandselskaberne og kommunerne

Arrangør: IDA Miljø

Vandselskaberne og kommunerne – 5 år efter reformering af vandområdet

 

Vandsektoren er blevet godt og grundigt reformeret de sidste 5 år. VK-regeringens udspil ’Grøn markedsøkonomi – mere miljø for pengene’ fra april 2003 var startskuddet til det såkaldte ”Serviceeftersyn af vandsektoren”, som udmundede i en aftale mellem regeringen og de fleste øvrige partier om en mere effektiv vandsektor, idet der vurderedes at være et besparelsespotentiale på i størrelsesordenen 1 mia. kr.

 

Aftalen indeholdt bl.a. krav om deltagelse i benchmarking, selskabsgørelse af forsyninger for en klar adskillelse af myndighed og drift, ændret regnskabsaflæggelse og prisloftregulering.

 

Aftalen blev udmøntet med Vandsektorloven (lov nr. 469/12-06-2009), som efter sin formålsparagraf skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

 

I samme periode gennemførtes kommunalreformen, hvor 14 amter afløstes af 5 regioner. Kommunerne overtog i 2007 de fleste myndighedsopgaver på vand- og naturområdet fra amterne.

 

Hvordan går det så? Er priserne faldet? Er forsyningerne blevet mere effektive? Hvordan har kommunerne og staten videreført amternes opgaver? Er miljøforvaltningen blevet mere effektiv? Får vi samlet set mere miljø og natur for pengene? Er der penge til at beskytte drikkevandet mod forurening med pesticider og nitrat? Hvor halter lovgivningen? Skal vi have en samlet vandforsynings- og spildevandsplanlægning – og lovgivning? Hvordan er samspillet mellem forsyninger og kommunen? Kan vi tackle de nye udfordringer med klimatilpasning? og hvordan kan fremtiden se ud?

 

Program


14.30-14.45 Velkomst og historiks rids v/Paul Chr. Erichsen, Aarhus Kommune og Inge Halkjær Jensen, Aarhus Vand
14.45-15.15 Vandforvaltningens rammer – Vandplan og anden planlægning v/Gunnar Larsen, Naturstyrelsen Odense
15.15-15.45 Vandselskabernes rammer – Lovgivning og lokale miljømål v/ Filip Sundram, Forsyningssekretariatet
15.45-16.15 Vandselskabernes mål og interesser v/Lars Schrøder, Aarhus Vand
16.15-16.45 Kommunernes mål og interesser v/Mogens Bjørn Nielsen, Aarhus Kommune


16.45-17.15 Pause

 

17.15-17.45 Fremtidens vandsektor v/Claus Homann, DANVA-udvalg
17.45-18.15 Hvordan kan man agere inden for rammerne v/Anders Bækgaard, VandCenterSyd

18.15-18.45 Let anretning 
 

 

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

19 okt.
Young Engineers Solutions 2018
  • Kosmopol
  • fredag d. 19. oktober kl. 12:00
6 nov.
Vandrådsarbejdet - erfaringer og ønsker til fremtidig inddragelse
  • Ferskvandscentret, Silkeborg
  • tirsdag d. 06. november kl. 09:30
14 nov.
Miljøfremmede stoffer i spildevand – medicinrester hvad gør vi?
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 14. november kl. 09:00
20 nov.
De nye Sentinel satellitter – nye muligheder i miljøovervågningen
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 14:00
21 nov.
Hvordan lærer man at arbejde professionelt med cirkulær økonomi?
  • Aalborg Universitet i København, København SV
  • onsdag d. 21. november kl. 14:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close