16-10-2018 14:26:05

Vandtætning af bygningskonstruktioner

Arrangør: IDA Syn og skøn

 

Herved indbydes alle interesserede til foredragsarrangement om

 

Vandtætning af bygningskonstruktioner

 

Der afholdes medlemsmøde d. 14. november 2012 kl. 19.00 – 21.00

Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge, København

 

 

Vand volder vanskeligheder.

Det har vi siden ”læresætningen” blev lanceret for mere end 30 år siden gentagne gange måtte sande. Selskabet vil behandle emnet vandtætning ved to indlæg hvor der bliver mulighed for at drøfte skader, mangler og løsninger på de udfordringer der er i forbindelse med vandindtrængning.

 

Gennemgang af løsningsmodeller.

Direktør Tommy Bunch-Nielsen (TBN), Bygge- og Miljøteknik vil gennemgå løsninger og metoder til tætning af konstruktioner som permanent eller periodisk udsættes for regnvand, vandtryk i jord eller grundvand.

Løsninger og metoder spænder vidt, men er der løsninger som gentagne gange viser sig utilstrækkelige og derfor bør forkastes?

 

Et eksempel til efterfølgelse?

Chefrådgiver Jens Brandt (JBR), Rambøll vil gennemgå en sag om vandtætning af en større P-kælder i København, som er undersøgt, gennemgået et Syn og Skøn, og endelig repareret med henblik på at opnå en levetid på 100. Det aktuelle tilfælde er en kælder på ca. 7.000 m2 som er udsat for et vandtryk på op til 6 m havnevand.

 

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close