22-10-2018 08:39:29

Ventilation fra A til Z - 6 dage

Arrangør: IDA HVAC

NBNB: Fuldt program og tilmelding: www.danvak.dk

Introduktion:
En meget hård konkurrencesituation - kombineret med Bygningsreglementets krav til lavt energiforbrug - stiller ekstra store krav til medarbejdernes kundskaber, og det gælder både inden for rådgivnings-, udførelses- og forvaltningsområdet.

En sagsbehandler kan naturligvis uddannes i jobbet, men det er en langsommelig og besværlig proces, der lægger beslag på firmaets øvrige og ofte travle medarbejdere - og så opstår undertiden unødvendige og meget bekostelige fejl.

"Ventilation fra A til Z", der er grundlaget for Danvak's kursusaktivitet i forbindelse med indeklima- og ventilationsteknik, er "adgangsbilletten" for alle, der vil gøre sig gældende i branchen.

Kurset giver en komplet sammenhængende basalviden i faget ventilation, så deltagerne eventuelt i forbindelse med yderligere specialkurser samt intern uddannelse kan blive dygtige og effektive sagsbehandlere.

Kurset, der veksler mellem indlæring gennem forelæsninger, diskussioner og opgaveregning, er sammensat af to moduler på hver tre dage. Programmet er udformet således, at der er en kontinuerlig linie for alle seks dage i begge moduler, men det vil være muligt at deltage i de enkelte moduler, hvis der er plads. Kursister, der følger alle moduler, har imidlertid fortrinsret.

Kursusdeltagere vil i løbet af kurset opnå en:

 • Grundlæggende indføring i ventilationsteknikken
 • Opdatering af viden med input fra nyeste forskning
 • Grundig indføring i de nødvendige værktøjer
 • Teoretisk og praktisk indfaldsvinkel til specifik problemløsning
 • Via opgaveregning trænes den praktiske brug af teorien


Alle, der deltager i hele kurset, vil modtage et kursusbevis.

Kursets hovedemner:

Modul A: Indeklima, dimensioneringsgrundlag og luftbevægelser

Termisk, atmosfærisk og akustisk indeklima; Klimaanalyse; Helhedsorienteret projektering; Bygningsreg-lement og normer; Lufts tilstandsændring og "IX- Diagrammet" samt bestemmelse af volumenstrømme; Ventilationssystemer; Luftstrømninger i rum, inkl. naturlig/hybrid ventilation; Armaturer; Punktudsugning.

Modul B: Projektering, installation og drift

Projekteringsgrundlag; Kanalsystemet; Dimensionering af komponenter; Ventilatorer, pumper og motorer; Støj i ventilationsanlæg; Energiforbrug; Livscyklusbaseret projektering (LCC/LCA); Anlægs- og driftsøkonomi; Måling på ventilationsanlæg; Automatik, regulering, indregulering; Driftsinstruktion, vedligehold og kvalitetskontrol

Deltagere:

Deltagerne i kurset forventes at have en almen teknisk viden, der f.eks. kan være erhvervet gennem en ingeniøruddannelse, eller for tekniske assistenters vedkommende, gennem nogle års relevant arbejde i branchen.

Priser: Medlemmer af IDA HVAC kr. 18.900 ekskl. moms, andre kr. 19.900 ekskl. moms 

Kommende arrangementer
fra IDA HVAC

23 okt.
Varmeanlæg fra A til Z
 • Danvak, Glostrup
 • tirsdag d. 23. oktober kl. 13:00
24 okt.
Brand- og røgsikring af ventilationsanlæg DS 428 – Vejle
 • Hotel Vejlefjord, Stouby
 • onsdag d. 24. oktober kl. 08:30
25 okt.
Se de tekniske installationer på BLOX
 • Blox, København K
 • torsdag d. 25. oktober kl. 14:30
30 okt.
Commissioning – Vejle
 • Hotel Vejlefjord, Stouby
 • tirsdag d. 30. oktober kl. 08:30
30 okt.
Køleanlæg og varmepumper - Aarhus
 • Helnan Marselis Hotel, Aarhus C
 • tirsdag d. 30. oktober kl. 09:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA HVAC

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close