10-12-2018 05:34:46

Viborg Afdeling - Generalforsamling 2018

Arrangør: Viborg Afdeling, IDA Vestjylland

Kom og gør din indflydelse gældende!

Spisning kl. 18.30 efterfulgt af generalforsamling.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.

3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.

4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.

5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2.

6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 2 og stk. 3.

7) Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i regionsrådet og suppleant(er) til denne/disse.

8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.

9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.

10) Eventuelt.

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have din tilmelding senest d. 4. marts. Som medlem er du velkommen til at møde op til generalforsamlingen uden at være tilmeldt, men det gælder ikke for spisningen.

Bilag findes under "filer" nederst på siden. Disse kan printes ud/medbringes på pc til generalforsamlingen. Der vil ikke foreligge papirmateriale ved selve generalforsamlingen.

Kommende arrangementer
fra Viborg Afdeling, IDA Vestjylland

5 mar.
Viborg Afdeling - Generalforsamling 2019
  • Højslev Kro, Højslev
  • tirsdag d. 05. marts kl. 18:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close