25-02-2018 10:53:51

Vil udvinding af skifergas i Danmark påvirke klima og nærmiljø?

Arrangør: IDA Kemi

Alle er velkomne.
I øjeblikket foregår der en livlig diskussion omkring udvindingen af skifergas i Nordjylland. Udvindingen vil skulle foregå dybt i den danske undergrund og vil i givet fald bidrage til øget beskæftigelse og nye energiressourcer. Set i lyset af de aftagende oliereserver i Nordsøen kan skifergasudvinding vise sig at være en gunstig kilde til vores fremtidige energibehov. Men er skifergasudvinding i modstrid med regeringens energistrategi om, at Danmark skal være fri af fossile brændsler i 2050, og hvad er konsekvenserne for Danmark? Hvad er fracking? Hvor meget vil klimaet og nærmiljøet blive påvirket?                                       

Program
13.00 Introduktion v/Karsten Fuglsang, FORCE Technology
13.10 Fracking, hvad er det, hvordan gør man? v/Henrik Nicholaisen, Total E&P Danmark
13.35 Jordlag, forekomst af skifergas i DK og globalt v/Niels Schovsbo, GEUS
13.55 Klimaeffekter, fordele/ulemper ved brugen af skifergas på den samlede CO2 udledning v/Torben Chrintz, Concito
14.15 Kaffe
14.45 Hvilke lokale effekter vurderer man, at skifergasudvinding har på mennesker og miljø v/Sine Beuse Fauerby, Danmarks Naturfredningsforening
15.10 Håndtering af VVM, hvad har responsen været, og hvordan har man håndteret det? v/Lene Morthensen, Frederikshavn Kommune
15.35 Vil skifergasudvinding være en del af Danmarks Energipolitik i fremtiden? v/Andreas Steenberg, Energipolitisk ordfører for Radikale Venstre.
16.00 Diskussion v/Elisa Rosenbohm, DONG
16:30 Afslutning 

Der er ingen mødeafgift. Tilmelding foretages senest den 28. november til:
Karsten Fuglsang, FORCE Technology, e-mail: kfu@force.dk eller til IDAs mødetilmelding på www.ida.dk - Arr.nr. 312121

Arrangører: Interessegruppen for Gasanalyse, IDA Kemi og Kemisk Forening

Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Kommende arrangementer
fra IDA Kemi

28 feb.
Fremtidens biomassefyrede kraftværker, gasrensning og rensning af røgen fra halmfyr
  • EY Huset, Aarhus C
  • onsdag d. 28. februar kl. 16:45
5 mar.
Surface Characterization Conference
  • Teknologisk Institut, Taastrup
  • mandag d. 05. marts kl. 09:30
14 mar.
Generalforsamling i IDA Kemi
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 14. marts kl. 19:00
10 apr.
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 10. april kl. 16:45
16 apr.
Forsøgsdesign - en brugervenlig indgangsvinkel
  • Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia
  • mandag d. 16. april kl. 09:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Kemi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close