19-11-2018 06:28:41

Vinterforanstaltninger

Vinteren er på vej - kom og bliv klogere på forberedelse og udførelse af vinterforanstaltninger og hør andres praktiske erfaringer.
Arrangør: Dansk Betonforening

Mødet fokuserer på praktisk anvendelige viden til planlægning og styring af betonbyggeri under vinterforhold. Emnet vil blive præsenteret fra flere synsvinkler teoretisk som praktisk.

Den teoretiske synsvinkel præsenteres ved forskelle på frysning af beton i tidlig alder og senere og specielt hvordan skaderne ser ud og hvorfor. Fra rådgiver side fortælles om valg af beton og krav til entreprenøren og med specielt fokus på planlægning af betonarbejdet under vinterforhold. Oplevelser fra en praktisk synsvinkel præsenteres af en entreprenør og endelig lægger vinterkonsulent op til diskussion ved eksempler og spørgsmål.

15.00  Velkommen
v. Pernille Rikke Nyegaard, DBF’s Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)

15.05 Frost i beton
Indlæg om isdannelse (termodynamiske betingelser osv.) og om forskellen på frysning af beton i tidlig alder og senere. Hvordan ser de forskellige skader ud og hvorfor?
v. Marianne Tange Hasholt, DTU-Byg

15.35 Krav til vinterbeton
Hvilken indflydelse har koldt vejr på valg af beton og på de krav som stilles til
entreprenøren.?
Hvad skal der især fokuseres på, når man planlægger betonarbejder under vinterforhold.?
v. Claus V. Nielsen, Chefkonsulent Rambøll

16.05 Pause
Dansk Betonforening byder på øl og vand

16.40 Vinterforanstaltninger set fra en entreprenør
En entreprenørs indstilling og oplevelser fra den virkelige verden
v. Alexander Adamsen, NCC

17.10 Vinterstøbning af beton
Hvornår er det vinter? Datoer og faglige konditioner
Hvad siger reglerne? Vinterbekendtgørelsen/ BR10
Konkrete vinterforanstaltninger.
Bent Kofoed, vinterkonsulent, Teknologisk konsulent

17.40 Diskussion

17.50 Afrunding
v. Pernille Rikke Nyegaard, DBF’s Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)

Oplægsholdere:
► Marianne Tange Hasholt, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg
► Claus Vestergaard Nielsen, Rambøll
► Bent Kofoed, Teknologisk Institut, Indeklima og Bygningsundersøgelser, Byggeri og Anlæg
► Alexander Adamsen, NCC

Gratis-møde. Deltagelse i henhold til IDAs regler.

Tilmelding til IDA senest den 26. oktober 2014

Med venlig hilsen
Idé og Foredragsudvalget
Birgitte Leth, tlf. 22 69 73 54 (FORCE Technology)
Pernille Rikke Nyegaard, tlf. 72 20 21 56 (Teknologisk Institut)

Kommende arrangementer
fra Dansk Betonforening

19 nov.
Rogfast-forbindelsen - spektakulær anlægskonstruktion med tunnel 390 meter under havoverfladen
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 19. november kl. 18:30
20 nov.
Høje bygninger
  • Navitas, Aahus C
  • tirsdag d. 20. november kl. 16:00
26 nov.
Bella Sky Hotel: Design og bygning af verdens skæveste hotel
  • SDU - Syddansk Universitet - Odense, Odense M
  • mandag d. 26. november kl. 16:00
29 nov.
Konference om 3D print i byggeriet
  • Teknologisk Institut, Taastrup
  • torsdag d. 29. november kl. 09:00
21 feb.
Optimering og brugen af de digitale teknologier indenfor byggesektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 21. februar kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra Dansk Betonforening

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close