17-10-2018 17:10:38

VVM – teori og praksis

Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i VVM reglerne, herunder processen med bl.a. screening og scoping, forholdet til Miljøvurderingsloven og de seneste erfaringer med lovændringerne fra 2013.
Arrangør: Landinspektørforeningen

Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i VVM reglerne, herunder processen med bl.a. screening og scoping, forholdet til Miljøvurderingsloven og de seneste erfaringer med lovændringerne fra 2013 (VVM uden Kommuneplantillæg, regionerne i råstofsager, obligatorisk anmeldelsesskema m.v.) Processen gennemgås med fokus på de værktøjer der kan/skal understøtte VVM arbejdet.

Et centralt element i kurset, er at eksemplificere VVM i praksis gennem en/flere case(s). Herunder sagsgang, vurdering af anmeldelse, eksempler på afgrænsning af redegørelsens indhold (scoping), udarbejdelse af godkendelse og/eller kommuneplanretningslinier, offentlighedsprocedure m.v.

Endelig gennemgår vi Natur- og Miljøklagenævnets praksis for centrale emner, med udgangspunkt i en række principielle afgørelser. Her præsenteres gode råd til sagsbehandlingen.

Kursets centrale formål er, at give deltagerne en opdateret juridisk indsigt i det gældende regelsæt for VVM området, og gennem cases at eksemplificere VVM i praksis.

Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

 • Grundlæggende orientering om VVM bestemmelserne fra Planloven og tilhørende bekendtgørelser, herunder relationen til Miljøvurderingsloven.
 • VM processen, med udgangspunkt i den praktiske gennemførelse af sagsforløbet.
 • Værktøjer (Da kurset er planlagt, som et ”både teoretisk og praktisk kursus”  vil der blive lagt vægt på, at deltagerne får både en teoretisk og en praktisk brugbar viden – også med henvisning til praktisk anvendelig metoder, vejledninger  m.v. )
 • Konkret sagsbehandling – gennemgang af case(s) (Da en større mængde VVM sager omhandler teknisk anlæg i det åbne land, gennemgås en typisk VVM sag for f.eks. et vindmølleprojekt og evt. for en anden type anlæg)
 • Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser og praksis (gennemgang af nævnets praksis – med udgangspunkt i centrale afgørelser )

Kursets emner gennemgås ved oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil tage udgangspunkt i den nyeste lovgivning. Der vil blive gennemgået og drøftet cases. Der udsendes en digital kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale.

Kursuslærer
- Ole Gregor, Århus Kommune.
- Helle Ina Elmer, Naturstyrelsen

Kursusleder
- landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

Kursusdeltagelse
Kurset henvender sig til miljømedarbejdere, fysisk planlæggere, miljø- og naturplanlæggere og øvrige der beskæftiger sig med - eller skal beskæftige sig med – VVM reglerne. Endvidere an-dre, som ønsker kendskab til administration af VVM reglerne i praksis.

Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering ligger bag ved kursusstedet.

Kursusafgift

3.000 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
3.300 kr. + moms for øvrige deltagere.

Tilmeldingsfrist
20. november 2015

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 18. oktober betales 25 %
Ved afmelding efter d. 12. november betales 100 %

Kommende arrangementer
fra Landinspektørforeningen

15 nov.
VVM – teori og praksis
 • Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia
 • torsdag d. 15. november kl. 09:00
19 nov.
Byggeprojekter
 • HUSET - Middelfart, Middelfart
 • mandag d. 19. november kl. 09:00
22 nov.
Landzoneadministration
 • Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia
 • torsdag d. 22. november kl. 09:00
4 feb.
Lokalplanlægning – teori og praksis
 • Vejle Center Hotel, Vejle
 • mandag d. 04. februar kl. 09:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close