16-11-2018 19:39:11

Webredskaber ved bygningsrenovering

Arrangør: Byggeteknisk Gruppe, IDA Nord


Renovering er i disse år byggeriets største aktivitet. Det skyldes ikke mindst de energimæssige udfordringer, hvor bygningsmassen skal bidrage til reduktionen af energiforbruget. Men også ændrede krav til bygningernes brug bidrager til at skabe aktivitet. Det  kræver særlige kompetencer at arbejde med renovering, hvoraf et grundig indblik i byggeteknikken i den ældre del af bygningsmassen er én af de væsentlige. 

Projektchef, arkitekt MAA Graves Simonsen fra Bygherreforeningen har været med til at udvikle nogle webredskaber, f.eks. danskbyggeskik.dk m.fl., der giver let adgang til en guldgrube af viden omkring byggeteknikken i Danmark.

Ved samme lejlighed vil en ny hvidbog om bæredygtighed i byggeriet, som netop er udkommet, blive præsenteret.

Det er gratis at deltage i arrangementet, men da der er begrænset deltagerantal er tilmelding nødvendig.


Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering, aflysning og nyhedsbreve.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close