15-12-2018 13:08:30

Workspace Design: Arbejdsmiljøhensyn i projektering og planlægning af nye arbejdspladser

Kom og hør om forskning den progressive tværfaglige udvikling indenfor design af arbejdsrum.
Arrangør: IDA Arbejdsmiljø

Workspace design beskæftiger sig i bred forstand med tilblivelse og udformning af vores arbejdspladser. Begrebet workspace (arbejdsrum) kan forstås som den dynamiske sammenhæng mellem arbejdspladsens fysiske udformning, de teknologier der bruges i arbejdet og den organisation arbejdet er indlejret i. Disse elementer påvirker gensidigt hinanden og det er derfor en kompleks opgave at designe et arbejdsrum, som understøtter givne mål i en organisation, herunder at fremme et godt arbejdsmiljø for de fremtidige medarbejdere.

 

Mødet sætter fokus på at samle op på de erfaringer, der er gjort de senere år med en workspace design tilgang. Hvilke metoder og fremgangsmåder bliver brugt? Med hvilke resultater? Hvordan kan man iscenesætte møder mellem designere og medarbejdere? Hvad skal der til for at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen? Hvilken rolle kan arbejdsmiljøprofessionelle spille?

 

Marianne Våland og Susse Georg vil fortælle om et forløb med at involvere medarbejderne i et samtidigt design af et nyt rådhus og en ny organisation i kommunen. Christina Lundsgaard præsenterer en ny værktøjskasse til brugerinvolvering i byggeprojekter. Mødedeltagerne vil derefter få rig lejlighed til at udforske værktøjskassens indhold og anvendelsesmuligheder.

 

Professor og arkitekt Peter Fröst fra Sverige vil fortælle om svenske erfaringer med en workspace design tilgang. Susanne Flagstad slutter af med at perspektivere dagens indlæg set fra en arbejdsmiljørådgivers synspunkt.

 

 

Program:

 

12.30-12.45                 Velkomst og introduktion

                                       Ole Broberg, DTU og Peter Hagedorn-Rasmussen,

                                       Tidsskrift for Arbejdsliv

 

12.45-13.15                 Case: Design af et nyt rådhus og en ny organisation

                                       Adjunkt Marianne Våland, CBS og professor Susse Georg,

                                       Aalborg Universitet

 

13.15-13.30                 Præsentation af en workspace design værktøjskasse

                                       Ph.d. studerende Christina Lundsgaard, Designskolen

 

13.30-14.15                 Bordgrupper: Udforsk værktøjskassen og skab dialog

 

14.15-14.45                 Workspace design i Sverige

                                       Professor Peter Fröst, Chalmers og SWECO

 

14.45-15.05                 Kaffepause

 

15.05-15.35                 Workspace design fra en arbejdsmiljørådgivers synspunkt

                                       Arkitekt og arbejdsmiljørådgiver Susanne Flagstad, Arbejdsmiljø                                        København                                             

 

15.35-15.55                 Paneldiskussion med mødedeltagerne

 

15.55-16.00                 Afslutning og tak for i dag

Kommende arrangementer
fra IDA Arbejdsmiljø

24 jan.
Industri 4.0 - Fremtidens intelligente industri
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 24. januar kl. 08:30
26 feb.
Betydningen af optimalt indeklima og tilhørende ventilationssystemer mv.
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 26. februar kl. 16:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close