14-12-2018 20:39:55

Åbningskonference skyder nyt videncenter for byggeaffald i gang

Genbrug: Et nyt videncenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald – VHGB – slår nu dørene op og sætter håndtering og genanvendelse af byggeaffald til debat på en åbningskonference den 23. juni 2016.
9. jun. 2016 Af IDA Universe

Der er udfordringer med byggeaffaldet i Danmark. Det udgør hele 30 % af alt Danmarks affald, og de store mængder affald nyttiggøres ikke godt nok. Derfor åbner der nu et nyt Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB), der indleder sit arbejde med en stor eftermiddagskonference den 23. juni 2016, hvor byggeaffaldet sættes til debat.

Formand for styregruppen for VHGB Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, siger:

”Det er afgørende, at vi har fået et uvildigt videncenter, der henvender sig til hele byggebranchen – entreprenører, håndværkere og rådgivere såvel som bygherrer og kommuner. Derved opnår vi en fælles tilgang til håndtering af byggeaffaldet, hvilket vil komme miljøet og mulighederne for genanvendelse til gode.” Michael H. Nielsen fortsætter:

”Korrekt og god håndtering og genanvendelse af byggeaffald er basis for alt det, Danmark vil foretage sig inden for bæredygtighed og upcycling af materialer i byggeriet. Videncentret spiller en central rolle i denne indsats. Danmark er førende i EU på genanvendelsesområdet, og hvis førerpositionen skal bevares, skal vi have endnu bedre styr på håndteringen af byggeaffaldet.”

Ved åbningskonferencen vil der være indlæg fra Miljøstyrelsen og fra byggebranchens repræsentanter – fra en entreprenør, en rådgiver og en bygherre samt fra en kommune, der alle vil give deres syn på udfordringerne med affaldet i dag. Konferencen afsluttes med en debat, hvor deltagerne kan rejse spørgsmål, som VHGB bør se nærmere på. Det er gratis at deltage, og der er åben tilmelding for op til 100 personer efter først-til-mølle princippet. Man kan finde informationer om konferencen og melde sig til under ”Nyheder”.

Opgaven for det nye videncenter er at hjælpe med at gøre det enklere for alle involverede parter at tage ansvar for korrekt og sikker håndtering og genanvendelse af byggeaffaldet. Det skal forhindre, at miljøfarlige stoffer spreder sig i miljøet og påvirker indeklimaet i bygningerne på en uhensigtsmæssig måde – og desuden medvirke til, at flere bygge- og anlægsmaterialer bliver genanvendt eller genbrugt. VHGB har bl.a. en gratis telefon- og mailservice, hvor byggebranchen og bygherrer kan henvende sig med spørgsmål om byggeaffald. Nummeret til telefontjenesten er tlf. 72 20 29 30.

VHGB er et uafhængigt og uvildigt center, der er finansieret af Miljø- og Fødevarestyrelsen, Grundejernes Investerings­fond og Realdania.

Se invitation og program for konferencen her

http://www.vhgb.dk/nyheder/2016/pressemeddelelse-%C3%A5bningskonference-skyder-nyt-videncenter-for-byggeaffald-i-gang/

Inforgrafik: Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald

Kolding vil være Danmarksmestre i genanvendelse af byggeaffald
Kolding vil være Danmarksmestre i genanvendelse af byggeaffald

Der ligger et stort uforløst potentiale i genanvendelse af byggeaffald. I Kolding Kommune skal et omfattende projekt både løse en større nedrivningsopgave og skabe nye virksomheder og forretningsm ...

Læs mere
97,5 procent af nedrevet skole bliver genbrugt
97,5 procent af nedrevet skole bliver genbrugt

Genbrug: Vi bliver bedre og bedre til at genanvende byggeaffald. I Holbæk er det lykkes at genbruge næsten 100 procent af materialerne fra en nedrevet skole.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close