19-09-2018 03:47:02

Den 18. april 2018 satte vi fokus på mulighederne i embeddede teknologier. 

Økonomien ændrer karakter med den embeddede elektronik

Når der bliver installeret elektronik inden for et givent marked, så ændrer markedet og dets økonomi pludselig karakter. Det er derfor utroligt vigtigt, at man lægger mærke til de forretningsmodeller, som konferenceprogrammet under Embedded Everywhere afslører
14. nov. 2016 Af Rolf Sylvester-Hvid - Redaktør Aktuel Elektronik
- Hardware-design forsvinder ikke i den embeddede verden, men hardware smelter sammen med software og cloud-kommunikation. De neurale netværk i de nyeste generationer af AI-rettede chips vil derfor også kunne lette hardware-designet og åbne døren for en række spændende nye elektronikprodukter, spår IDA’s Rolf Ask Clausen.
- Hardware-design forsvinder ikke i den embeddede verden, men hardware smelter sammen med software og cloud-kommunikation. De neurale netværk i de nyeste generationer af AI-rettede chips vil derfor også kunne lette hardware-designet og åbne døren for en række spændende nye elektronikprodukter, spår IDA’s Rolf Ask Clausen.

Et fantastisk godt eksempel på en koncern, som ikke formåede at opstille sin produktion til fremtidens realiteter var Kodak-koncernen. Den dominerende spiller inden for fotografi og billedbehandling burde reelt have haft kronede dage i vores tid, hvor der streames billeder som aldrig før. Men Kodak var ikke opmærksom på den måde elektronikken og de embeddede løsninger ændrede marked og økonomi på, og derfor døde Kodak en stille død.

- De embeddede teknologier og IoT er endnu forholdsmæssigt nye begreber på markeder, og derfor kommer det nok som en overraskelse for mange, hvilke konsekvenser de embeddede løsninger kan få. For et par år siden var der ingen, som havde hørt om ”disruptive virksomheder”, men i dag er selv - eller nærmere - især de største koncerner opmærksomme på, at radikale markedsændringer kan komme fra de mest mærkværdige nye virksomheder eller sågar enkeltpersoner. Det viser sig jo ofte, at implementeringen af embedded elektronik medfører, at produkter eller services pludselig kan noget helt andet. Brugen af produkterne bliver lavet helt om, og derfor skifter økonomien karakter, fortæller Rolf Ask Clausen, der er en af de bærende personer bag den kommende Embedded Everywhere-konference.

Rolf Ask Clausen bruger bilen som et glimrende eksempel på vores ændrede opfattelse af økonomien. Sjovt nok så Henry Ford slet ikke bilen i den rolle, den har haft hidtil. Han ville bare skabe en prisbillig transportservice, som kunne flytte menigmand fra A til B. Men det rigtige værktøj var den billige, masseproducerede bil. Og med dagens fokus på deleøkonomi kommer bilen nok tættere på Henry Fords vision.

- Mange mennesker er slet ikke interesserede i at eje en bil. Men de kunne nok godt tænke sig at tilkalde et fællesejet, men individuelt transportmiddel, som bare stod klar nede foran døren, når man havde tilkaldt bilen via sin smartphone. Så kunne man blive bragt hen, hvor man ville, på præcis det rigtige tidspunkt og betale som en pay-per-use ordning. Parkering skulle man ikke tænke på, og hvis bilen havde brug for service, kunne den selv køre hen til et relevant værksted. Det er en anden måde at tænke økonomi på, og det vil indgå i business-sporet i konferenceprogrammet under Embedded Everywhere. Der vil være adskillige eksempler på den nye økonomi, fortæller Rolf Ask Clausen.

Kompetenceskift for designerne

Det er vigtigt, at såvel elektronikbranchen som designerne af de kommende hardware- og software-systemer lærer, hvordan teknik, økonomi og anvendelse hænger sammen i fremtidens kommende embeddede applikationer. Derfor er der under konferencen, foruden de mere forventelige spor som IoT og hi-performance elektronik, også et AI-spor - Artificial Intelligence - som kigger fremad i retning af integrerede løsninger, der kommunikerer med hinanden.

- Vi kommer i fremtiden til at skulle stifte bekendtskab med en række nye teknologier. Blockchain er formodentlig en af de teknologier, som fremover vil blive særdeles synlig. Det er eksempelvis Blockchain, som ligger under Bitcoin-økonomien, og på sigt kan det blive et fælles fundament for en række embeddede- og IoT-baserede løsninger på markedet. I fremtiden kunne det måske være sådan, at man via sin smartphone og med Blockchain som en universel platform fra et vilkårligt sted i verden kan give en håndværker adgang til sin bolig inden for et givent tidspunkt, og hvis håndværkeren identificerer sig korrekt, siger Rolf Ask Clausen.

Fremtidens AI-løsninger medfører også en høj grad en intern selvforståelse og kommunikation helt ned i systemets egne, centrale IC’er. En ny højt integreret chip fra Nvidia - med afsæt i gaming- miljøets enorme behov for avanceret grafik - fungerer ved de neurale netværk, som er forudsætningen for AI. Nvidias chip accepterer inputs fra op til 10-12 HD-kamerafeeds - i real-time vel at mærke. Billedinputs fra disse kameraer bruges til, at grafikkredsen selv kan træf- fe en række beslutninger om billedformen og konsekvensen af genkendelsen af et objekt.

- Fremtidens videochips lærer hen ad vejen at genkende inputs som billeder. Det er ikke blot pixel og bits. Kredsen vil kunne genkende billeder som ”en kat”, ”et hastighedsskilt” eller ”menneskeligt ansigt”. Kredsen vil så løbende blive bedre til at identificere emner under de forskellige grupper, så kredsen ikke bare ser et ansigt, men også kan aflæse, hvem ansigtet tilhører - så at sige - i takt med, at kredsen ser de samme personer flere gange. Billedgenkendelsen ligger altså i de neurale netværk, forklarer Rolf Ask Clausen.

AI og nørdernes oase 

Med AI bliver det med andre ord muligt for de embeddede produkter at udføre lokale, kvalificerede beslutninger, men erfaringerne kan desuden deles på M2M-planet. En selvkørende bil, som opdager et nyt hul i vejen, vil kunne give beskeden videre til efterkørende køretøjer, som undgår hullet og selv giver beskeden videre til biler bagved. Bilerne vil også kunne uploade informationen til vejvæsenet, som så kan sørge for, at hullet bliver asfalteret.

- Konferenceprogrammet og Embedded Everywhere skal også kunne være et trygt mødested for nørderne inden for elektronikdesign. Det står helt klart, at eksempelvis hardware-design ikke forsvinder i den embeddede verden, men hardwaren smelter sammen med software og cloud-kommunikation. Så hvad enten det drejer sig om IoT-, AI- eller hi-performance sporene, så er der rigeligt at komme efter. De neurale netværk i de nyeste generationer af AI-rettede chips vil derfor også kunne lette hardware-designet og åbne døren for en række spændende nye elektronik-produkter, spår Rolf Ask Clausen.

Han slutter af med at understrege, at fremtiden ikke bare banker på døren, men faktisk er kommet indenfor. Closed-loop blodsukkermålere og insulinpumper ligger lige om hjørnet for diabetes- patienter, og en producent af landbrugsudstyr som John Deere sælger ikke længere traktorer i gængs forstand. De leverer en landbrugsløsning, som undervejs logger en masse data om jorden, så fremtidens bønder får det bedste udbytte på deres marker med minimal gødskning samt data om, hvor man eventuelt med fordel kunne dræne jorden.

For små og mellemstore, danske virksomheder er der rigtig fine muligheder for at vokse med det embeddede marked. Og Embedded Everywhere vil givet kunne pege i den rigtige retning af de kommende forretningsmuligheder og teknologier.


Deltag i debatten

IT - artikler og arrangementer

Nyeste IT-job fra Jobfinder

luk
close