17-07-2018 16:53:59

Kom til konference om 3D, som er så meget mere end printere. Vi satte fokus på emnet den 29. september 2017! Tilmeld dig her.

3D-modeller af ofre og gerningssteder skal være med til at opklare forbrydelser

Forskning: Retsantropolog Chiara Villa arbejder sammen med kolleger og politiet om at skabe metoder, der kan bruges til at lave 3D-modeller af ofre og gerningssteder. Tidligere på året blev metoden for første gang brugt i en retssal.
14. jul. 2017 Af Rene Pedersen - netværksredaktør
3D-modeller af ofre og gerningssteder skal være med til at opklare forbrydelser

Når politiet rykker ud til en alvorlig forbrydelse som fx et mord, går en massiv dataindsamling i gang. En dataindsamling som er nødvendig, men som også kræver et næsten overmenneskeligt overblik, hvis man skal holde styr på alle detaljer.

På Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut, Retspatologisk Afdeling arbejder retsantropolog Chiara Villa og kolleger tæt sammen med det danske politi om at skabe en ny metode, der ved hjælp af digitalisering kan være med til at skabe et permanent helhedssyn over selve gerningsstedet og forhåbentlig være med til at give en bedre forståelse af de sidste og afgørende øjeblikke.

“Tanken er, at vi kan skabe 3D-modeller af ofret og gerningsstedet og efterfølgende kombinere dem. På den måde kan vi skabe forskellige scenarier, afprøve hypoteser og forsøger at forstå dynamikken i hændelsen,” fortæller Chiara Villa, som har arbejdet med projektet siden 2014. 

Projektet, der nu er i sin anden af to faser, løber til 2019 og skal føre til nye metoder og en vidensbaseret procedure for, hvordan det giver mening at arbejde med 3D-modellering af ofre og gerningssteder. Det kan fx være ved mord eller selvmord, men også ulykker, hvor man kan bruge modellerne til at forstå, om det er muligt, at personen fx har bevæget sin arm i en bestemt retning og på en sådan måde, at han kunne forårsage skade på andre eller sig selv, forklarer Chiara Villa.

“Vi havde en sag, hvor en mand havde læsioner på armen og på torso, og vi havde en hypotese om, at det var den samme kugle, der havde forårsaget begge læsioner. Så vi animerede manden og kunne demonstrere, at det var muligt,” forklarer Chiara Villa.

Samtidig har en 3D-model den fordel - i nogle sammenhænge - at den er renset for fx blod, ofrets karakteristika osv. Det kan være en fordel, hvis den skal vises i forbindelse med en retssag.

“Det kan være, at familien til ofret er i retssalen og ser gerningsstedet badet i blod. Her er det helt anderledes at se en ren 3D-model. Så det kan bruges til at vise dynamikken i hændelsen, men på en meget mindre emotionel vis,” forklarer Chiara Villa.

Projektet er endnu primært på forskningsniveau, men metoden er afprøvet på få udvalgte sager. En af disse sager var i retten tidligere på året (på grund af fortrolighed kan Chiara Villa ikke fortælle yderligere om sagen). Og når der er en vel afprøvet metode for 3D-modelleringen, håber Chiara Villa og politiet, at den bliver en hjælp i store sager, hvor politiet har meget information, og hvor de gerne vil samle alt bevismateriale på en hurtig og permanent vis.

Permanent dokumentation

Chiara Villa fortæller, at politiet hidtil har brugt dukker eller betjente som skuespillere, når de skulle afprøve hypoteser ved en såkaldt rekonstruktion. Men det er en tung proces, som gør det markant mere besværligt at afprøve mange forskellige hændelsesforløb eller pludselige indfald i forhold til nye hypoteser.

“Med en 3D-model kan du teste alle de scenarier, du har lyst til,” fortæller Chiara Villa og fortsætter.

“Og en anden fordel ved at have en 3D-model er, at du har permanent dokumentation, som du altid kan tage frem, hvis der kommer nye spor i sagen. Når du først har obduceret en afdød, er det ikke tilgængeligt mere, ligesom gerningsstedet er ryddet”. 

Det virtuelle lighus

Målet med projektet Victim-specific 3D animated models interacting with virtually reconstructed crime scenes er at genskabe gerningsstedet så nøjagtigt som muligt. Det sker ved at skabe 3D-modeller af ofret og gerningsstedet, som kan bruges til at afprøve forskellige scenarier samt hypoteser og den på måde forstå dynamikken i hændelsen.

Projektets første halvdel blev startet i 2014, finansieret af Det Frie Forskningsråd og sluttede sidste år, hvor projektets anden del startede. Det samlede projekt afsluttes i 2019. Den sidste del er finansieret af Offerfonden.

Leder af projektet er Chiara Villa, retsantropolog på Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut, Retspatologisk Afdeling.

Læs mere om projektet:

Forensic 3D documentation of skin injuries
Virtual animation of victim-specific 3D models obtained from CT scans for forensic reconstruction: living and dead subjects

Når 3D-modellering af ofre og gerningsstedet indtil videre kun er i spil i meget få sager, skyldes det blandt andet, at det er en tidskrævende proces at lave modellerne og samle dem i en fælles model.

I teorien bliver alle afdøde ofre allerede CT-skannet, så grundlaget for en model af ofret er på plads. Men samtidig er disse modeller meget sterile og kræver en del efterbehandling fra Chiara Villa, før de kan animeres og bruges til at afprøve hypoteser. Det gælder fx tilføjelse af ydrelæsioner i huden, som hun laver en separat model for ud fra fotografier, som så siden kombineres med modellen fra CT-skanningen. Derefter skal de animeres.

Det samme gør sig gældende for modellen af gerningsstedet. På de sager, Chiara Villa har arbejdet med, er det politiet, der har stået for materialet til 3D-modellen. Politiet fotograferer gerningsstedet grundigt - men med et andet formål end at skabe 3D-modeller. Og derfor tager det længere tid at splejse billederne sammen til en brugbar model for Chiara Villa. Det kan dog muligvis løses på en hurtigere måde, hvis man fx benytter en laserscanner, og derudover skal projektet i det hele taget hjælpe til at skabe klare rutiner og procedurer, som gør det hurtigere at arbejde med 3D.

“Jeg har arbejdet sammen med politiet i to år med henblik på at udvikle en procedure for at tage billederne på den rigtige måde. Så hvis de beslutter, at det er en vigtig sag, som skal have 3D-modeller, så er der også en ekspert fra politiet, som kan tage billederne, og det gør mit job lettere,” siger hun,

Udover det rent tekniske kræver en god model også gentagne møder med politiet. De er eksperterne på gerningsstedet, og hvad der formentlig er foregået på gerningsøjeblikket, så de er afgørende for, at der kan laves brugbare hypoteser, der skal afprøves i modellerne. Men projektet skal netop gøre teknologien og metoderne mere modne, så de kan benyttes i flere sager.

“I øjeblikket tager det lang tid at lave modellerne. Men jeg vil udvikle en procedure, hvor det ikke kun er mig, der kan lave modellerne, og så kan vi måske ikke bare lave en sag om ugen, men en om dagen,” siger Chiara Villa.

Næste skridt: Virtual reality

Udover digitalisering af ofre og gerningssted arbejder Chiara Villa også på at bringe en tredje dimension ind i modellerne. Gerningsmanden, som også skal modelleres og animeres. Og så kommer der formentlig et ekstra teknisk lag på projektet.

“Det næste skridt er at bruge virtual reality-briller til at vise gerningsstedet i 3D og man kan også gå rundt på gerningsstedet som gerningsmand,” fortæller Chiara Villa.

Som hun forklarer, er det er en oplagt måde at komme ud over den udfordring, at det kan være meget svært at forestille sig et gerningssted alene ud fra beskrivelser og billeder. Hvis du ikke personligt har været på stedet, er det svært at forestille sig, om det fx er muligt at affyre et skud fra punkt A til B uden at ramme et fjernsyn eller andre genstande i lokalet. Og samtidig er modellerne allerede i 3D, så skridtet til at vise dem i virtual reality er formentlig overkommeligt.

Vil du høre mere om brugen af 3D i retsmedicin? 

Chiara Villa holder oplæg om hvordan 3D-modellering kan bruges i retsmedicin til konferencen Driving 3D. Kom og hør mere om “Virtual 3D Crime Scene Reconstruction” 29. september.
Driving 3D
Driving 3D

Kom til konference om 3D, som er så meget mere end printere. Vi satte fokus på emnet den 29. september 2017! Tilmeld dig her.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close