24-05-2018 19:08:52

Jobskifte? 9 ud af 10 siger op af samme årsag

Hvorfor skifter andre IDA-medlemmer job? Vi har undersøgt IDA-medlemmers motivation for at skifte job og samlet de vigtigste resultater her.
8. nov. 2017 Af IDA Learning

I en undersøgelse af IDA-medlemmers jobskifte og motivation for at skifte job, får vi et godt indblik i, hvad tekniske og naturvidenskabelige medarbejdere vægter højt på jobbet, hvad der motiverer og fastholder dem, og hvad der får dem til at søge væk. Find ud af om du har de samme overvejelser om jobskifte som andre IDA-medlemmer.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i IDA-medlemmer, der frivilligt har skiftet job inden for de sidste 3 år.

Jobskifte – skubbet væk eller draget af nyt job?

Når vi dykker ned i IDA-medlemmernes seneste jobskifte er det interessant at se på, om de overvejende ville væk fra deres tidligere arbejde, eller om de blev opmærksomme på et mere attraktivt job – altså om de blev ”skubbet væk” eller ”hevet ind” i et nyt job.

I runde tal kan motivationen til sidste jobskifte inddeles i tre hovedgrupper:

  • 40 % har primært sagt op, da de havde et ønske om at komme væk fra deres tidligere arbejde.
  • 30% er primært blevet drevet af et mere attraktivt job.
  • 30 % har angivet, at det er en blanding af de to forhold – de ville både væk fra deres tidligere arbejde og fandt samtidigt noget, der kunne ligne deres nye drømmejob.

9 ud af 10 ønsker nye udfordringer og luftforandring

For langt de fleste IDA-medlemmer, er det ønsket om nye faglige udfordringer og det lidt mere diffuse ønske om luftforandringer, der har fået dem til at sige op.

Det kommer også til udtryk, når medlemmerne skal pege på mere konkrete årsager til, at de sagde deres tidligere job op:

Her fremgår det tydeligt, at IDA-medlemmer har skiftet job på grund af fraværet af væsentlige motivationsfaktorer: faglige udfordringer i jobbet og god ledelse. Det er således hhv. 53 og 52 %, der har søgt væk fra deres tidligere arbejde, da de har manglet fagligt udfordring eller har været udsat for dårlig ledelse, fx i form af manglende anerkendelse eller dårlig udformning af rammerne hvor de skulle præstere.

Dem der har angivet, at de har savnet faglig udfordring og karrieremuligheder i deres tidligere job, har uddybet deres svar i undersøgelsen.

Top 3 over, hvad jobskifterne mere konkret har savnet er:

  • Arbejde med komplekse opgaver (57%)
  • Arbejde i team med andre fagpersoner eller samarbejder med andre fagmiljøer (52%)
  • Større ansvar (45%)

Det er i høj grad motivationsfaktorer, der har været årsager til, at IDA-medlemmerne har opsagt deres job, frem for vedligeholdelsesfaktorer. Det er kun en gruppe på mellem 21-30 %, der peger på vedligeholdelsesfaktorer, der ikke har med jobindholdet at gøre, men hvor det i stedet har handlet om vilkårene, fx dårligt arbejdsmiljø, løn og oplevelsen af, at jobbet har taget for meget energi og tid.

Ønske om karrieremuligheder

Ud fra undersøgelsen kan man konkludere, at IDAs medlemmer ikke skifter job fordi de ønsker bedre løn eller mere tryghed, men i højere grad fordi de ønsker at udvikle sig fagligt og karrieremæssigt. De lægger stor vægt på, at ledelsen anerkender dem og skaber de gode rammer.

Det kan man også se i undersøgelsen, hvor der bliver spurgt ind til medlemmernes forventninger til deres nye job:

76 % forventer at udvikle sig fagligt i deres nye job og 49% regner med, at jobskiftet vil sætte skub i deres karriere.

Halvdelen af de adspurgte forventer at få mere ansvar og frihed til at tilrettelægge egne opgaver, hvilket indikerer, at det er en vigtig motivationsfaktor for IDAs medlemmer og er medvirkende årsag til, at de skifter job.

Sektorer og jobskifte i fremtiden

Ud af alle dem, der frivilligt har skiftet job inden for de sidste 3 år, er 13 % skiftet fra den private til den offentlige sektor, hvor det er hele 60 %, der har skiftet det offentlige til den private sektor. 66% af dem, der har flyttet sig fra den offentlige til den private sektor, angiver, at det har været et bevidst valg.

75% af IDAs medlemmer er åbne for jobskifte og undersøgelsen viser et relativt højt jobskifteniveau blandt medlemmerne. Halvdelen af jobskiftene hos IDA-medlemmer skyldes manglende faglig udfordring og dårlig ledelse

Hver 5. IDA-medlem i den private sektor skifter job hvert år – enten til en ny virksomhed eller inden for den koncern, de i forvejen arbejder i.

Ønsker du selv faglig udvikling?

Undersøgelsen siger ikke noget om, om jobskiftet har været det rigtige for deltagerne, men hvis du også savner faglig og personlig udvikling, kan du arbejde på at få det i dit nuværende job.

Som mennesker bliver vi gladere for vores job, når vi bliver udfordret og flytter os. Mange oplever, at de efter nogle år i samme job, begynder at gå lidt i stå i deres karriere. Her kommer IDAs karriererådgivers gode råd til, hvad du selv kan gøre, hvis du ønsker at udvikle dig i dit job:

Sæt skub i karrieren - uden jobskifte

  • Snak med din leder – er der mulighed for nye opgaver eller nyt ansvar? Tænk over, hvilke opgaver, du gerne vil sidde (mere) med.
  • Opsøg opgaver, der udfordrer dig på en god måde.
  • Vedligehold dine kompetencer. Udviklingen går hurtigt, så sørg for at læse op på nye tendenser, tag relevante kurser og snak med din chef om efteruddannelse.
  • Omgiv dig med dygtige kolleger som du kan sparre med og som inspirerer dig til at løse opgaver på nye måder, så du undgår rutine
Farligt ikke at vedligeholde dine kompetencer
Farligt ikke at vedligeholde dine kompetencer

Det er i dine kompetencer, du skal finde trygheden. Ikke i jobbet eller i den virksomhed, du er ansat i. Du skal konstant sørge for at vedligeholde din markedsværdi, siger Kim Knudsen, karriereråd ...

Læs mere
Sådan udvikler du dig i dit job
Sådan udvikler du dig i dit job

Man lever et risikabelt liv på jobbet, hvis gabet mellem ens nuværende kompetencer og fremtidens krav bliver for stort. Og i en tid hvor kompetencerne hastigt forældes, øges behovet for konstant u ...

Læs mere
Styrk dine sociale kompetencer - og karrieren
Styrk dine sociale kompetencer - og karrieren

Hvis man fokuserer for ensidigt på de faglige kompetencer, overser man de sociale kompetencers betydning for et velfungerende og succesrigt arbejdsliv, fortæller IDAs karriererådgiver Jeanette Sve ...

Læs mere
Test dig selv: Har du det rette job?
Test dig selv: Har du det rette job?

Er du træt af at høre, at du skal udvikle dig, og at du ikke må gro fast? Er du i tvivl om, hvornår det er ok bare at læne sig tilbage og nyde det fede job, du har kæmpet for? Tag testen og find u ...

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close