18-10-2018 22:32:05

97,5 procent af nedrevet skole bliver genbrugt

Genbrug: Vi bliver bedre og bedre til at genanvende byggeaffald. I Holbæk er det lykkes at genbruge næsten 100 procent af materialerne fra en nedrevet skole.
12. maj. 2016 Af Rene Pedersen - netværksredaktør

Genanvendelse af byggematerialer spiller en vigtig rolle i forhold til at minimere byggeriets samlede ressourceforbrug og klimaaftryk. Men hvordan sikrer vi, at byggeaffald og spildprodukter bliver til nye råmaterialer? En del af løsningen er at tænke byggeprojekter og processer således, at komponenter kan adskilles og genbruges efter endt levetid.

I Holbæk var Brunhøjskolen fra 1971 langt fra tidssvarende, og bygningerne kunne ikke mere. Men ved at gennemføre et såkaldt ressourcetjek, hvor man identificerede materialer, som var egnet til genanvendelse, endte man med at kunne genanvende størstedelen af materialerne til nyt byggeri efterfølgende. Genanvendelsesprocenten for hele nedrivningen blev på 97,5 procent, mens resten blev kørt til deponi.

Når det er lykkes at genbruge så stor en del, hænger det sammen med god planlægning.

”Ofte bliver udbudsmaterialet på nedrivninger lavet, før der er en plan for, hvordan byggematerialerne bortskaffes. I det her tilfælde blev det gjort den anden vej rundt, og det betød, at vi kunne tænke i symbiose-effekter og derved skabe værdi,” siger civilingeniør og projektleder hos Niras, Solvejg Qvist til Licitationen.

Ved nedrivningen af Brunhøjskolen blev de materialer, der indeholdt farlige stoffer, miljøsaneret, inden de blev solgt videre til genanvendelse. Og efter oprensningen blev råjord fra udgravningen ved skolen genbrugt til en ny periferivej i Jyderup og den nedknuste beton fra skolen blev genbrugt som bundsikringsgrus under vejen.

Læs hele artiklen hos Licitationen.

Interesserer du dig for byggeri? Meld dig ind i IDA Byg

Meld dig ind i IDA Byg
Meld dig ind i IDA Byg

Som medlem af IDA Byg får du rig lejlighed til at holde dig ajour med den teknologiske udvikling på bygge- og anlægsområdet, og du møder 4000 ligesindede med samme faglige interesser som dig selv.

Læs mere

Er vi gode nok til at genanvende vores byggeaffald?

luk
close