18-10-2018 20:53:41

Alger, kaffe og bakterier som brændstof

Forestil dig at tanke din bil med biobrændsel af fx alger eller kafferester. Det kan blive en realitet i fremtiden, og vi linker dig videre til, hvad man i fremtiden kan bruge som biobrændsel.
3. nov. 2015 Af Katja Isabel Romme Simonsen

Elektricitet ædende bakterier skal producere biobrændsel

Danske forskere fra SDU forsøger at få bakterier til at spise overskudselektriciteten fra vedvarende energikilder og derefter omdanne elektriciteten til biobrændsel. Målet er at kunne koble tanke med bakterier til fx vindmøller og solcelleanlæg. Læs mere om, hvordan bakterierne kan omdanne elektricitet til biobrændsel.

IDAs Energivision 2050

IDAs Energivision 2050 er et bud på et robust og fleksibelt dansk energisystem, som bygger på vedvarende energikilder og et massivt fokus på energibesparelser. Visionen er baseret på et effektivt energisamspil på tværs af sektorer som industri, boliger, transport og husholdninger.

IDAs Energivision 2050 bygger videre på arbejdet i Ingeniørforeningens Energiplan 2030 og IDAs Klimaplan 2050, som udkom i henholdsvis 2006 og 2009. Visionen er baseret på bidrag fra en række af IDAs fagtekniske netværk samt Aalborg Universitets mangeårige arbejde med energisystemanalyse.

Læs IDAs Energivison 2050

Alger er fremtidens biobrændsel

Algefarme er måske løsningen på, hvordan vi i fremtiden skal producere biobrændsel. På algefarmene dyrker man mikroalger i gigantiske bassiner på lavt vand, hvor de fodres med CO2 og sollys. Bagefter høstes algerne og presses for olie, der derefter omdannes til biodiesel. Videoen viser dig, hvordan algefarmene fungerer. 

Samtidig arbejder mange virksomheder på at udvinde alger til biobrændsel. Læs mere om, hvilke virksomheder og teknologier der tages i brug for at kunne anvende alger som biobrændsel. 

Avanceret biobrændsel fra affald og rester

Hvilke gevinster kan man høste, hvis man genanvender alt Europas affald og rester til biobrændsel?  En rapport fra European Climate Foundation Wasted: Europe’s Untapped Resource viser, at hvis alt bæredygtigt affald fra landbrug, skove, husholdning samt industrien blev brugt, så kunne det erstatte 37 millioner tons olie. Hvis alt affald, der er bæredygtigt tilgængelige i EU, blev konverteret til biobrændstoffer, så kunne det teknisk set levere 16 procent af alt brændstof til transport i EU. 

Elefantgræs skal erstatte kul

I England prøver man at fremavle en frø-producerede variant af elefantgræs, som kan bruges som biobrændsel i fx kraftværkerne som erstatning for kul. Elefantgræs bruges allerede som biobrændsel, men elefantgræs sætter ikke frø, hvilket gør det besværligt og langsomt at få elefantgræs til at vokse. Læs mere om, hvordan man prøver at udvikle hurtigt voksende elefantgræs.

Kafferester som brændstof

Vi bruge kaffe som brændstof, men kafferester kan også bruges som brændstof til fx biler. Der bliver produceret mere en 9 millioner tons kaffebønner årligt, og disse kafferester kan bruges til biobrændsel. En Londonbaseret virksomheden, Bio-bean, forsøger at udvinde affald fra lokale instant kaffeproducenter til biomassepiller til fx el- og varmeproduktion. Kafferesterne brænde mere rent og indeholder 50 % mere energi end traditionelle træpiller. Læs mere om, hvordan kaffe kan bruges som biobrændsel.


Deltag i debatten

Nyheder og arrangementer

Nyeste energi- og miljøjob

luk
close