19-09-2018 09:30:27

IDA sætter ved to konferencer i Vejen og København fokus på fremtidens produktion. Eksperter deler ud af deres viden og erfaringer, og du vil møde masser fagfæller. Tilmeld dig her.

Automatisering kan koste 375 millioner jobbet

Industri 4.0: Op til en tredjedel af arbejdsstyrken i Tyskland og USA kan være tvunget til at finde nyt arbejde i 2030.
7. dec. 2017 Af Morten Vittrup Lund - journalist på Ingeniøren
<p><em>I en 160-siders rapport forsøger McKinsey at modellere jobudviklingen for over 800 stillingsbetegnelser i 46 lande med særligt fokus på USA, Tyskland, Kina, Japan, Indien og Mexico.</em></p>

I en 160-siders rapport forsøger McKinsey at modellere jobudviklingen for over 800 stillingsbetegnelser i 46 lande med særligt fokus på USA, Tyskland, Kina, Japan, Indien og Mexico.

Den dårlige nyhed først: Op til 375 millioner mennesker – svarende til 14 procent af den globale arbejdsstyrke – kan lige så godt indstille sig på tilegne sig nye færdigheder og finde nye job i 2030 som følge af øget automatisering.

Den gode nyhed: Denne massive omkalfatring af arbejdsmarkedet vil ikke nødvendigvis betyde, at millioner af mennesker vil stå uden job. For højere produktivitet, øget efterspørgsel fra en større global middelklasse, investeringer i ny teknologi og en demografisk udvikling med flere ældre vil tilsvarende skabe nye job og dermed kompensere for de forsvundne.

Det fremgår af en dugfrisk rapport fra konsulenthuset McKinsey med den underliggende pointe, at job ikke nødvendigvis vil forsvinde – de vil bare forandre sig.

»Denne jobskabelse kan mere end modregne de job, der mistes til øget automatisering. Intet af det vil ske af sig selv – det vil kræve, at erhvervslivet og regeringer griber muligheden for at booste jobskabelsen, og at arbejdsmarkedet fungerer,« står der i rapporten.

Og så endnu en god nyhed – i hvert fald for de veluddannede: Selvom det især er arbejdsstyrken i de veludviklede, vestlige lande, der skal finde omstillingsparatheden frem fra skuffedariet, vil ingeniører og andre teknologitunge job være blandt fremtidens vindere på arbejdsmarkedet. Her vil robotterne og kunstig intelligens nemlig netto skabe flere job frem mod 2030.

Ikke alt, der kan automatiseres, bliver automatiseret

I den 160 sider lange rapport forsøger McKinsey at modellere jobudviklingen for over 800 stillingsbetegnelser i 46 lande med særligt fokus på USA, Tyskland, Kina, Japan, Indien og Mexico.

Ing.dk: Vejen til Industri 4.0

Ingeniøren sætter i den kommende tid fokus på automation i samarbejde med IDA og GTS-institutterne. ’Vejen til Industri 4.0’ er økonomisk støttet af Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion under Erhvervsstyrelsen. 

Tilmeld dig nyhedsbrev om 4.0

Læs artikler og blogs på ing.dk

Ing.dk: Vejen til Industri 4.0

Teoretisk set, skriver forfatterne, kunne halvdelen af verdens mandetimer automatiseres med nutidens automationsteknologier. Men på grund af andre faktorer såsom investeringsbarrierer, lønudvikling og social accept er det snarere sandsynligt, at mellem 0 og 30 procent af mandetimerne reelt bliver automatiseret – med 15 procent som den sikre helgardering.

Robotternes præcise påvirkning på jobbene vil naturligvis være såvel lande- som branchespecifikt. Arbejdsstyrken i højtudviklede lande som USA og Tyskland vil mærke mere til konkurrencen fra robotterne end i eksempelvis Indonesien, Mexico eller for den sags skyld Kina.

Op imod en tredjedel af den amerikanske og tyske arbejdsstyrke kan således blive tvunget til at skulle genopfinde sig selv på arbejdsmarkedet og bevæge sig over i nye brancher eller stillinger, forudser McKinsey.

Afblæser massedøden

Men ligesom introduktionen af dampmaskiner, samlebånd og elektronik i de foregående industrielle revolutioner ikke har ført til massearbejdsløshed, vil heller ikke introduktionen af robotter, kunstig intelligens og it medføre et udslettet arbejdsmarked.

I både Tyskland og USA forventer McKinsey, at der vil blive skabt mellem 5 og 24 procent flere jobs til ingeniørerne frem mod 2030. Også for forskere og andre akademikere tegner det forholdsvis lyst.

Til gengæld vil både produktionsmedarbejdere og maskinoperatører mærke digitaliseringens ånde i nakken. I USA forventes der at blive 15-24 procent færre produktionsjob, og det samme gør sig gældende for både de amerikanske og tyske maskinoperatører.

Tilsvarende kan robotternes rykind få konsekvenser for lønudviklingen, advarer rapporten, som dermed lægger sig på linje med en tysk rapport fra tidligere i år.

I job inden for ét år

Ifølge McKinsey bliver den helt store udfordring at opkvalificere de medarbejdere, der befinder sig midt i deres karriereforløb.

»Der findes få fortilfælde, hvor samfund succesfuldt har opkvalificeret et så stort antal medarbejdere,« som det bemærkes i rapporten.

Der peger på, at nøglen til en succesfuld omstilling bliver at få de personer, der måtte miste deres arbejde til ny teknologi, i job igen inden for ét år. Ellers kan prisen blive dyr i form af øget arbejdsløshed og langsommere lønudvikling.

Fire indsatsområder

Helt overordnet identificerer McKinsey fire nøgleindsatser for såvel regeringer som erhvervsliv:

  • Fastholdelsen af robuste økonomier, der kan understøtte skabelsen af nye job.
  • Opskalering og gentænkning af den måde, man efteruddanner og opkvalificerer medarbejdere på. Opkvalificering halvvejs gennem ens arbejdsliv og tilstedeværelsen af flere kortere uddannelsesforløb frem for flerårige uddannelser kan vise sig at blive afgørende.
  • Højere mobilitet på arbejdsmarkedet, både i fysisk forstand men også i form af øgede netværksmuligheder og nemmere match mellem arbejdsgiver og arbejdstager.
  • Sørge for at holde hånden under dem, der står uden arbejde. Dels i form af en bedre beskæftigelsesindsats, dels eventuelt i form af bedre understøttelsesmuligheder, borgerløn eller – for dem, der er i job – en lønudvikling knyttet op på produktiviteten.

Langt fra det sidste ord

For dem, der måtte finde rapportens konklusioner nedslående eller uoverskuelige, skal det for en god ordens skyld understreges, at McKinsey allerede i indledningen gør opmærksom på, at deres rapport ikke bliver det sidste ord, der bliver sagt om den sag.

Og ellers kan man trøste sig med, at næste uge sandsynligvis byder på en endnu rapport, der vil give sit besyv med om digitaliseringens konsekvenser.

Den artikel er publiceret på Ingeniørens tema "Vejen til Industri 4.0" Tilmeld dig nyhedsbrev her.

Læs og deltag i debatten på ing.dk.

Forstå Industri 4.0 på 5 minutter
Forstå Industri 4.0 på 5 minutter

Industri 4.0: Vi står måske foran en teknologisk revolution, der vil ændre fundamentalt på vores samfund. IDA giver dig en kort indføring i industri 4.0 og fænomenets muligheder og udfordringer.

Læs mere
Næste skridt i industri 4.0-bølgen: Programmér din egen robotarm
Næste skridt i industri 4.0-bølgen: Programmér din egen robotarm

Med en ny automationsplatform, hvor virksomheder selv kan programmere deres egen robotarm, giver Festo et ordentligt vindpust til Industri 4.0-bølgen. Vi har snakket med chefudvikleren.

Læs mere
Techtopia 22: Robotsommerfugle viser vej til Industri 4.0
Techtopia 22: Robotsommerfugle viser vej til Industri 4.0

Podcast: Det tyske firma Festo eksperimenterer med robotsommerfugle og robotarme drevet af trykluft, der minder om rigtige, bløde menneskearme.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close